0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Müşteri iadeleri (Customer returns) Nedir? Ne demektir?

0

Müşteri iadeleri (Customer returns) Nedir? Ne Demektir?

Müşteri iadeleri (Customer returns) Nedir? Ne Demektir?, Müşterilerin hasarlı, kusurlu olması veya uygun olmaması nedeniyle geri getirdikleri malların miktarıdır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Müşteri iadeleri (Customer returns) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Müşterilerin hasarlı, kusurlu olması veya uygun olmaması nedeniyle geri getirdikleri malların miktarıdır.

Müşteri iadeleri (Customer returns) sözlük anlamı Müşterilerin hasarlı, kusurlu olması veya uygun olmaması nedeniyle geri getirdikleri malların miktarıdır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Jenerik ürün (Generic product) Yalnızca genel ürün sınıfı ile isimlendirilen ürünler.

Yeni ürün (New product) Pazarlamayı yapan şirket için herhangi bir şekilde yenilik ifade eden ürün.

Marka (Brand, Trade Mark) 1- Bir mal veya hizmetin kimliğidir. 2- Bir malı diğerinden (rakiplerinden) ayırmakta, malın yararlarını ve kalitesini sembolize edebilmekte, hatırlanmasına katkıda bulunabilmektedir.3- Bir mal veya hizmeti bütün diğer benzerlerinden ayıran, farklı olarak tanımlayan isim, resim, terim veya semboller.

Çekme stratejisi (Pull strategy) Nihai tüketicilere yönelik olarak yapılan ve onları perakendecilerden ürünleri istemeye cesaretlendiren tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren strateji

İskonto Liste fiyatları veya değerleri üzerinde satıcı tarafından yapılan indirimlere iskonto denilmektedir. Satın-almayı teşvik ettirmek amacıyla gerçekleştirilirler.

Gerileme dönemi (Decline stage) Ürünlerin yaşam evrelerinden, satışın ve kârlılığın düşüş gösterdiği dördüncü ve sonuncu dönemdir.

Oportünist (fırsatçı) planlama (Opportunist pricing) Rakiplerden daha düşük fiyat belirleyerek müşteri çekme girişimidir.

Satınalma davranışı (Buying behaviour) Müşterilerin bir mal veya hizmet satınalırken yerine getirdikleri aktiviteler.

Bağlı talep (Derived demand) Bir başka nedene bağımlı olarak değişen talep. Endüstri mallarının talebi o sektörün ürettiği tüketici mallarının talebine bağlıdır.

Kooperatif satınalım (Cooperative buying) Bir grup bağımsız perakendecinin tek bir satıcıdan büyük miktarlarda toplu satın alım için birlikte çalışmasıdır.

Satın Alma Bir ürünün(malın) ya da hizmetin istenilen kalite, zaman, miktar, fiyat ve teslimat kriterleri göz önünde bulundurularak satın alınması (tedarik edilmesi) işlemine satın-alma denilmektedir. Tedarikçilerden mümkün olan en düşük ücretle temin edilmesine satın-alma denilmektedir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.