0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Müşteri satınalma süreci (Customer buying process) Nedir? Ne demektir?

0

Müşteri satınalma süreci (Customer buying process) Nedir? Ne Demektir?

Müşteri satınalma süreci (Customer buying process) Nedir? Ne Demektir?, Bir müşterinin bir mal veya hizmet satınalırken geçirdiği aşamalardır. Bunlar; ihtiyacın hissedilmesi, bilgi araştırma, alternatiflerin değerlendirilmesi, seçim, satınalma ve satınalma sonrası değerlendirmedir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Müşteri satınalma süreci (Customer buying process) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir müşterinin bir mal veya hizmet satınalırken geçirdiği aşamalardır. Bunlar; ihtiyacın hissedilmesi, bilgi araştırma, alternatiflerin değerlendirilmesi, seçim, satınalma ve satınalma sonrası değerlendirmedir.

Müşteri satınalma süreci (Customer buying process) sözlük anlamı Bir müşterinin bir mal veya hizmet satınalırken geçirdiği aşamalardır. Bunlar; ihtiyacın hissedilmesi, bilgi araştırma, alternatiflerin değerlendirilmesi, seçim, satınalma ve satınalma sonrası değerlendirmedir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Satınalma gücü (Purchasing power) Bir müşterinin satınalımlarda bulunabilmesi için sahip olduğu finansal kaynaklar.

Reklâm (Advertising) Belirli bir hedef kitlenin üyelerini bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla mesaj içeriğinde tanımlanan organizasyonlar tarafından çeşitli medyanın kullanılmasıyla bir bedel karşılığında yürütülen kişisel nitelikte olmayan iletişim türüdür.

Hizmet perakendecisi (Service retailer) Nihai müşterilere mallardan çok hizmetler satan perakendeci işletme.

Ödeme hesapları (Accounts payable) Stokta bulunan mallar nedeniyle tedarikçilere borçlu olunan paranın miktarı.

Psikolojik ihtiyaçlar (Psychological needs) Müşterilerin satınalmaktan, alışveriş yapmaktan veya bir ürüne sahip olmaktan sağladıkları kişisel tatmin duygusu ile bağlantılı ihtiyaçlar.

Doğrudan pazarlama (Direct marketing) 1- Herhangi bir aracının olmadığı dağıtım kanalı. 2- Doğrudan satış, doğrudan postalama, telemarketing ve benzeri yöntemlerle tüketiciden sipariş alma yöntemi.

Pazarlama planı (Marketing plan) Belirli bir hedef pazara ulaşmak için tasarlanan belirli bir strateji.

Teklif Satın-alma işlemlerine konu olan söz konusu mal veya hizmet için biçilen değeri ifade eder.

Tedarikçi Bir mal veya hizmetik kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesinde rol oynarlar. Temin etme işlemini perakendeciler için sağlarlar. Toptancı firmalar olarak da adlandırılmaktadırlar.

Franchising (Franchising) Sözleşmeye dayalı bir dağıtım sistemi. Ana firmanın kendi pazarlama planına bağlı olarak kendi markasıyla satış yapması için bir ücret karşılığında iş yapma haklarını vermesi.

Proaktif strateji (Proactive strategy) Bir ürün geliştirmek için uygun fırsatları araştırmak amacıyla büyük kaynakların ayrıldığı iddialı yenilik stratejisidir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.