0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Müzakere (Negotiation) Nedir? Ne demektir?

0

Müzakere (Negotiation) Nedir? Ne Demektir?

Müzakere (Negotiation) Nedir? Ne Demektir?, İki veya daha fazla taraf arasında bir sonuca varmak için sürdürülen görüşme, pazarlık süreci.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Müzakere (Negotiation) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İki veya daha fazla taraf arasında bir sonuca varmak için sürdürülen görüşme, pazarlık süreci.

Müzakere (Negotiation) sözlük anlamı İki veya daha fazla taraf arasında bir sonuca varmak için sürdürülen görüşme, pazarlık süreci.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Self servis perakendeci (Self service retailer) En düşük düzeyde müşteri hizmeti veren perakendecidir.

Promosyon (Promotion) Bir perakendecinin mağazası veya perakende karması hakkında müşterilerini bilgilendirmek ve satınalmaya özendirmek için yaptığı aktiviteler.

Halkla İlişkiler (Public relations) Bünye içi ve dışı menfaat gruplarından oluşan çevrenin, firma, marka, ürün veya kişiyle “barışını” sağlamaya ve geleceğini iyileştirmeye (yatırım yönlü) dönüktür.

Tutundurma Faaliyeti (Promotional activity) Bir markaya karşı psikolojik ve davranışsal kabul yaratabilme ve bunun sonucu, o markaya karşı pozitif bir imaj geliştirip marka bağımlılığını sağlayarak, hatırlatarak, onun yayılmasını da temin edebilmektedir.

Müşteri hizmeti (Customer service) Alışveriş yaptıkları, satınaldıkları mallara değer katma amacıyla müşteriye sunulan bir dizi perakende satış aktivitesi.

Kooperatif reklâm (Cooperative advertising) Bir tedarikçi tarafından kendi ürünlerinin promosyonunun maliyetinin tümünü veya bir kısmını karşılamayı kabul ederek yürütülen tanıtım programıdır.

Distribütör (Distributor) Endüstriyel pazarlarda çalışan, bir ürünün promosyonel desteklerle ve çeşitli hizmetlerle toptan satışını yapan aracı.

Marka Yöneticisi (Brand manager) Firmanın mal veya hizmet stratejisinde yaratıcılığı, liderliği, raf-vitrin ve pazar bölümlerinin her birindeki egemenliğini sağlamak ve yönetimindeki markanın tutundurma stratejisini oluşturmakla görevlidir.

Marka ismi (Brand name) Bir markanın sözlü olarak ifade edilebilen kısmı.

Moda (Fashion) Tipik olarak bir veya birkaç sezon boyunca satılan ticari mal kategorisidir. Satışlar bir sezondan diğerine çok büyük değişimler gösterebilir.

Tüketici (Consumer) Mal veya hizmetleri kendisi ve/veya ailesi için satın alan kişi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.