Nakit iskontosu (Cash discount) Nedir? Ne demektir?

0

Nakit iskontosu (Cash discount) Nedir? Ne Demektir?

Nakit iskontosu (Cash discount) Nedir? Ne Demektir?, Müşterilere nakit ve peşin ödemeleri karşılığında daha düşük fiyat uygulamak.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Nakit iskontosu (Cash discount) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Müşterilere nakit ve peşin ödemeleri karşılığında daha düşük fiyat uygulamak.

Nakit iskontosu (Cash discount) sözlük anlamı Müşterilere nakit ve peşin ödemeleri karşılığında daha düşük fiyat uygulamak.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Promosyon (Promotion) Bir perakendecinin mağazası veya perakende karması hakkında müşterilerini bilgilendirmek ve satınalmaya özendirmek için yaptığı aktiviteler.

Self servis perakendeci (Self service retailer) En düşük düzeyde müşteri hizmeti veren perakendecidir.

Reklâm Kampanyası (Advertising Campaign) Reklam planının hazırlanması ve bütçelenmesi, üretimi, uygulanma ve denetimidir.

Franchising (Franchising) Sözleşmeye dayalı bir dağıtım sistemi. Ana firmanın kendi pazarlama planına bağlı olarak kendi markasıyla satış yapması için bir ücret karşılığında iş yapma haklarını vermesi.

Yeni ürün (New product) Pazarlamayı yapan şirket için herhangi bir şekilde yenilik ifade eden ürün.

Giriş engeli (Entry barrier) Perakende pazarında yeni firmaların pazara girmelerini zorlaştıran koşullar.

Franchising (Franchising) Sözleşmeye dayalı bir dağıtım sistemi. Ana firmanın kendi pazarlama planına bağlı olarak kendi markasıyla satış yapması için bir ücret karşılığında iş yapma haklarını vermesi.

Stratejik pazarlama (Strategic marketing) Belirli stratejileri kullanarak yürütülen pazarlama çabaları.

Satış analizi (Sales Analysis) Şirketin tüm satış verilerinin biraraya getirilmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve üzerinde çalışılmasıdır.

Farklılaştırma (Diversification) Henüz hizmet götürülmemiş bir pazar dilimine yönelik olarak tümüyle yeni bir perakende formatının geliştirilmesini içeren bir stratejik yatırım fırsatı.

Sunum (Presentation) Satış mesajının müşteriye iletilmesidir. Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra satıcının müşteriyi bilgilendirmek ve ikna etmek için sözel ve görsel olarak yaptığı iletişim çabasıdır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.