0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Net fatura fiyatı (Net invoice price) Nedir? Ne demektir?

0

Net fatura fiyatı (Net invoice price) Nedir? Ne Demektir?

Net fatura fiyatı (Net invoice price) Nedir? Ne Demektir?, Faturanın net değeri veya bütün iskontolar çıktıktan sonra toplam fatura tutarı.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Net fatura fiyatı (Net invoice price) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Faturanın net değeri veya bütün iskontolar çıktıktan sonra toplam fatura tutarı.

Net fatura fiyatı (Net invoice price) sözlük anlamı Faturanın net değeri veya bütün iskontolar çıktıktan sonra toplam fatura tutarı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Pazar payı (Market share) Bir organizasyonun ürünlerinin satışının aynı ya da benzer ürünlerin tüm satışına oranlanması – (yüzde değer olarak ifadesi).

Mevsimlik indirim (Seasonal discount) Düşük talep dönemlerinde gündeme getirilen fiyat indirimidir.

Satınalma süreci (Buying process) müşterilerin mal veya hizmet satınalımlarında geçirdikleri aşamaların tümü.

Referans grup (Reference group) Bir kişinin kendi inançlarını, duygularını ve davranışlarını karşılaştırma amacıyla esas aldığı bir veya daha fazla sayıda insan.

Psikolojik ihtiyaçlar (Psychological needs) Müşterilerin satınalmaktan, alışveriş yapmaktan veya bir ürüne sahip olmaktan sağladıkları kişisel tatmin duygusu ile bağlantılı ihtiyaçlar.

Referans grup (Reference group) Bir kişinin kendi inançlarını, duygularını ve davranışlarını karşılaştırma amacıyla esas aldığı bir veya daha fazla sayıda insan.

Değişken maliyet (variable cost) Üretilen veya satılan ürünün miktarıyla doğrudan bağlantılı olarak değişen firma harcamalarıdır.

Oportünist (fırsatçı) planlama (Opportunist pricing) Rakiplerden daha düşük fiyat belirleyerek müşteri çekme girişimidir.

Tutundurma Faaliyeti (Promotional activity) Bir markaya karşı psikolojik ve davranışsal kabul yaratabilme ve bunun sonucu, o markaya karşı pozitif bir imaj geliştirip marka bağımlılığını sağlayarak, hatırlatarak, onun yayılmasını da temin edebilmektedir.

Acenta (Agent – Broker) Üretici ile tüketiciyi bir araya getiren bir aracı (kişi veya kuruluş).

Pazar (Market) Belirli bir ürünü ya da hizmeti satın alma arzusuna ve gücüne sahip kişiler ve kurumlar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.