NET YENİDEN ÜREME HIZI

0

NET YENİDEN ÜREME HIZI Nedir? Ne Demektir?

NET YENİDEN ÜREME HIZI Mevcut doğurganlık ve ölüm hızları sürecek olursa, ortalama bir kadın yaşamı süresince doğabilecek kız çocukların ortalama sayısı.

ingilizce olarak karşılığı Net reproduction rate

Bulmacalarda sorulan Mevcut doğurganlık ve ölüm hızları sürecek olursa, ortalama bir kadın yaşamı süresince doğabilecek kız çocukların ortalama sayısı. nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularını cevabı NET YENİDEN ÜREME HIZI

NET YENİDEN ÜREME HIZI sözlük anlamı Mevcut doğurganlık ve ölüm hızları sürecek olursa, ortalama bir kadın yaşamı süresince doğabilecek kız çocukların ortalama sayısı.

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

NÜFUS ÖZELLİKLERİ Yaş dağlımı, mekân dağılımı, gelir modelleri, hane halkı oluşumu ve büyüklüğü konusunda bilgi gibi, planlama …
NÜKLEER ENERJİ Özellikle elektrik üretimi için nükleer fizyon ya da füzyon ile oluşturulan enerji. Nükleer enerji tesisleri, …
NOKTA KAYNAK Su kirliliğinin bir su yoluna ulaşabileceği bağımsız ve farklı taşıyıcı; egzos bacası gibi, bağımsız nitelik …
NOKTA KAYNAK Su kirliliğinin bir su yoluna ulaşabileceği bağımsız ve farklı taşıyıcı; egzos bacası gibi, bağımsız nitelik …
NWT Atıksız teknoloji. …
NİKEL Normal olarak insana zarar vermeyen, fakat sıcak karbon monoksitle tepkime ilişkisi içine girince öldürücü bir …
NİTRATLAMA amonyum iyonunun nitrosomonas ve nitrobakter türünden mikroorganizmalar tarafından nitrit ve nitrat iyonlarına yükseltgenme işlemi. …
NWT Atıksız teknoloji. …
NÜFUS İNDEKSİ Dolaylı araçlarla gerçekleştirilen, bir nüfusun büyüklüğü ya da diğer özellikleriyle ilgili tahmin. …

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.