0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Niş pazarlama (Niche marketing) Nedir? Ne demektir?

0

Niş pazarlama (Niche marketing) Nedir? Ne Demektir?

Niş pazarlama (Niche marketing) Nedir? Ne Demektir?, Pazarlama karmasının unsurlarını tek bir pazar segmentini ele geçirmek için özel olarak bir araya getirmek.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Niş pazarlama (Niche marketing) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Pazarlama karmasının unsurlarını tek bir pazar segmentini ele geçirmek için özel olarak bir araya getirmek.

Niş pazarlama (Niche marketing) sözlük anlamı Pazarlama karmasının unsurlarını tek bir pazar segmentini ele geçirmek için özel olarak bir araya getirmek.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Organizasyon pazarlama (Organization marketing) Üyeleri, bağış verenleri, katılımcıları ve gönüllüleri belirli bir organizasyona çekmek amacıyla tasarlanan ve uygulanan, kâr amacı gütmeyen reklam.

Fiyat sabitleme (Price fixing) Bir ürün için perakende satış fiyatlarını ortak belirleme konusunda bir dağıtım kanalının üyeleri arasında varılan (gizli) anlaşmadır. Yasal ve etik olmayan bir uygulamadır.

Fabrika outlet (Factory outlet) Bir üreticinin sahip olduğu düşük fiyatla satış yapılan perakende satış birimi.

Fiyat En genel tanımıyla, satın alınan mal veya hizmetin karşılığında ödenen para veya eşdeğer değerlerdir.

Net satışlar (Net sales) İade edilen ürünlerin bedellerinin tamamı ödendikten sonra satıcının elinde geriye kalan satış kazançlarının toplamı.

Fiziki dağıtım fonksiyonu (Physical distribution function) Dağıtım kanalının kendisinden beklenen görevlerini yerine getirebilmesi için malların fizik olarak üretim noktalarından tüketim noktalarına kadar akışını gerçekleştirmesidir.

Merchandising (Merchandising) Hangi ürünlerin ya da ürün hatlarının perakende işletmede bulundurulacağına ilişkin kararlar bütünüdür.

Halkla İlişkiler (Public relations) Bünye içi ve dışı menfaat gruplarından oluşan çevrenin, firma, marka, ürün veya kişiyle “barışını” sağlamaya ve geleceğini iyileştirmeye (yatırım yönlü) dönüktür.

Pazar payı (Market share) Bir organizasyonun ürünlerinin satışının aynı ya da benzer ürünlerin tüm satışına oranlanması – (yüzde değer olarak ifadesi).

Değer Analizi Satın-alma maliyetlerini azaltmak amacıyla bir ürüne ait kalite ve performans gibi gerekliliklerin sistematik bir şekilde ele alınmasına değer analizi denilmektedir. En düşük maliyeti sağlamak esas alınır.

Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük (sustainable competitive advantage) Bir perakendeci işletmenin rakiplerine kıyasla sahip olduğu ve oldukça uzun bir zaman süresince koruyabileceği belirgin yetkinlik.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.