0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

odaklı ürün gamları (focused assortments) Nedir? Ne demektir?

0

odaklı ürün gamları (focused assortments) Nedir? Ne Demektir?

odaklı ürün gamları (focused assortments) Nedir? Ne Demektir?, SKU başına pek çok birim paylaştırılmış ürün gamları, genellikle 10 ya da daha fazladır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan odaklı ürün gamları (focused assortments) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı SKU başına pek çok birim paylaştırılmış ürün gamları, genellikle 10 ya da daha fazladır.

odaklı ürün gamları (focused assortments) sözlük anlamı SKU başına pek çok birim paylaştırılmış ürün gamları, genellikle 10 ya da daha fazladır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

kumaş sevki kuralı (fabric forward rule) Serbest ticaretten yararlanabilmek açısından giyim eşyasında kullanılacak kumaşın ABD ya da Kanada?da imal edilmiş olması şartını koşan Amerika-Kanada Serbest Ticaret Antlaşması?nın bir kuralı.

ileri tarihleme (advanced dating) Mal satın alma kontratlarında kullanılan bir terim; faturanın son ödeme tarihinin ileri bir zamana ertelenmesi.

sınıflandırma (taxonomy) Bazı fenomenleri tanımlayan sınıflandırma sistemi.

mağaza içi alışveriş davranışı (in-store shopping behaviour) Durumsal faktörlerin, alışveriş niyetlerinin ve stok durumlarının mağaza içi satın alma kararlarını nasıl etkilediğine bakan bir davranış modeli (Kunz & Song,1996).

mal/ürün serisi (merchandise/product line) Benzer ya da ilintili müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak, hedeflenen fiyat aralığı arasında satılabilecek ve benzer stratejilerle pazarlanan tarzların kombinasyonundan oluşur.

iş gücü istismarı (labor exploitation) Bir kişinin başkalarının emeklerinden kendisi bir şey katmadan kâr elde etmesidir.

ürün gamı boyutları (assortment dimensions) Geleneksel olarak kullanılan terimler ürün gamı genişliği ve derinliğidir; ölçülebilir ürün gamı boyutları arasında ürün gamı faktörleri, stok tutma birimleri (SKU), hacim ve ürün gamı çeşitlilikleri vardır.

karşılaştırmalı değerlendirmeler (benchmarks) Karşılaştırma noktaları; başarı seviyelerinin göstergeleri.

algısal harita (perceptual map) Kavramlar arası ilişkilerin iki boyutlu diyagramı.

sezonsal indirim (seasonal discount) Liste fiyatından satış dönemindeki alış zamanına bağlı olarak görülen eksilmelerdir; bir imalatçı ön satış döneminde, satış döneminin sonlarında ya da satış döneminin sonunda indirimler verebilir.

veri güvenilirliği (data integrity) Gerçekliği doğru bir şekilde veren bilgi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.