0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ödeme hesapları (Accounts payable) Nedir? Ne demektir?

0

Ödeme hesapları (Accounts payable) Nedir? Ne Demektir?

Ödeme hesapları (Accounts payable) Nedir? Ne Demektir?, Stokta bulunan mallar nedeniyle tedarikçilere borçlu olunan paranın miktarı.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Ödeme hesapları (Accounts payable) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Stokta bulunan mallar nedeniyle tedarikçilere borçlu olunan paranın miktarı.

Ödeme hesapları (Accounts payable) sözlük anlamı Stokta bulunan mallar nedeniyle tedarikçilere borçlu olunan paranın miktarı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Ödeme hesapları (Accounts payable) Stokta bulunan mallar nedeniyle tedarikçilere borçlu olunan paranın miktarı.

Yoğunluk – yığılma (Congestion) İnsanların ya da araçların sayısının belirli bir yerde sıkışıklık oluşturacak düzeyde artması.

Pazarlama verimliliği (Marketing productivity) Pazarlama performansının yapılan tüm maliyetlere oranlanması.

Çekme stratejisi (Pull strategy) Nihai tüketicilere yönelik olarak yapılan ve onları perakendecilerden ürünleri istemeye cesaretlendiren tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren strateji

Reklâm Kampanyası (Advertising Campaign) Reklam planının hazırlanması ve bütçelenmesi, üretimi, uygulanma ve denetimidir.

Sabit varlıklar (Fixed assets) Nakde çevrilmesi bir yıldan daha uzun süre gerektiren varlıklar.

Pazarlama verimliliği (Marketing productivity) Pazarlama performansının yapılan tüm maliyetlere oranlanması.

Çalışan indirimi (Employee discount) Çoğu perakende işletmenin çalışanlarına perakende fiyattan yaptıkları iskonto.

Değer analizi (Value analysis) Satınalma ya da imalat maliyetini azaltmak amacıyla bir ürünün tasarımını, kalitesini veya performans gerekliliklerini sistematik olarak değerlendirmektir.

Alacak hesapları (Accounts receivables) Malların kredili satışı nedeniyle perakendecinin almayı beklediği paranın miktarı.

Referans grup (Reference group) Bir kişinin kendi inançlarını, duygularını ve davranışlarını karşılaştırma amacıyla esas aldığı bir veya daha fazla sayıda insan.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.