0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

öğrenme (learning) Nedir? Ne demektir?

0

öğrenme (learning) Nedir? Ne Demektir?

öğrenme (learning) Nedir? Ne Demektir?, Daha uzun süreli sonuçlar için öğrenim işinin sonucu (Barr &Tagg, 1995).

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan öğrenme (learning) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Daha uzun süreli sonuçlar için öğrenim işinin sonucu (Barr &Tagg, 1995).

öğrenme (learning) sözlük anlamı Daha uzun süreli sonuçlar için öğrenim işinin sonucu (Barr &Tagg, 1995).

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

terfi (promotion) Yükselişe geçmiş bir meslek ünvanı, artan sorumluluklar ya da aynı işte daha fazla bir pay.

algısal harita (perceptual map) Kavramlar arası ilişkilerin iki boyutlu diyagramı.

dolar bazında planlar (dollar plans) Mal bütçelerinin geleneksel şekli; departmanlara ya da mal kategorilerine dolar paylaşımı, satışa hazır hale getirilebilecek mal miktarını belirler ama performanstaki diğer gelişmeleri destekleyecek stratejilerin taslağını çizmez.

geçiş dönemleri (transition periods) Mal çevriminde yer alan satış dönemleri arasındaki zaman dilimleri.

maliyet fiyatından dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy at cost) Pazarda toptan satış fiyatından harcanması planlanmış dolar miktarı.

aşağıdan yukarı planlama (bottom-up planning) Müşteriyle ilişkisinin yakınlığına göre kurumda en düşük seviyedeki kişi ile başlayan mal planlaması.

square foot başına düşen satış (sales per square foot) Belirli bir mağaza, sergi salonu ya da başka bir alan da square foot başına düşen para miktarı.

kurumsal piramit (organizational pyramid) Bir firmayı meydana getiren katmanları gösteren görsel örnek.

fatura ödeme koşulları (invoice payment terms) Faturalanmış maliyetin ne kadarının ve ne zaman perakendeci tarafından ödeneceğini belirleyen kurallar.

ay sonu tarihlemesi (end of month dating- EOM) Mal satın alma kontratlarında kullanılan bir terim; indirimlerin ve son ödeme tarihlerinin faturanın kendi tarihinden ziyade faturanın tarihlendiği ayın sonundan itibaren hesaplanacağı anlamına gelir.

yoğun değişim geçiren ürünler (change-intensive products) Moda ve sezonsal etkiler nedeniyle çok sık değişiklik geçiren ürünler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.