0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ölçek ekonomisi (Scale economy) Nedir? Ne demektir?

0

Ölçek ekonomisi (Scale economy) Nedir? Ne Demektir?

Ölçek ekonomisi (Scale economy) Nedir? Ne Demektir?, Bir perakendecinin büyüklüğünden ve iş hacminden dolayı elde ettiği maliyet avantajları.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Ölçek ekonomisi (Scale economy) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir perakendecinin büyüklüğünden ve iş hacminden dolayı elde ettiği maliyet avantajları.

Ölçek ekonomisi (Scale economy) sözlük anlamı Bir perakendecinin büyüklüğünden ve iş hacminden dolayı elde ettiği maliyet avantajları.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Cari aktifler (Current assets) Nakit veya normal koşullarda bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar.

Kategori katili (Category Killer) Bir kategorideki ürün çeşitlerinin tümünü bir arada satan ve böylece müşteri açısından elektronik eşya, büro malzemeleri, kırtasiye gibi belirli bir kategoriye hâkim olan ucuz fiyatlı perakendeci.

Cross Docking Türkçe?deki karşılığı Çarpraz Sevkiyat olan Cross Docking, tedarikçinin siparişi direkt olarak söz konusu malları müşteriye ulaştırması işlemidir. Depo içerisine yerleştirme gibi bir durum yoktur. Flow-Through Distribution olarak da adlandırılmaktadır.

Stratejik ortaklık (Strategic partnership-alliances) Tarafların her iki tarafın da kârlılığını artırmak amacıyla anlamlı ve büyük yatırımlar yaptıkları uzun dönemli ilişki.

Çekme stratejisi (Pull strategy) Nihai tüketicilere yönelik olarak yapılan ve onları perakendecilerden ürünleri istemeye cesaretlendiren tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren strateji

Cari borçlar (Current liabilities) Bir yıldan daha kısa bir sürede ödenmesi beklenen borçlar.

Prestij fiyatlandırma (Prestige pricing) Müşterilerin çok düşük olduğunu düşündükleri fiyatlarda satılan malları ve hizmetleri satınalmayacakları varsayımına dayanan bir fiyatlandırma sistemi.

Net satışlar (Net sales) İade edilen ürünlerin bedellerinin tamamı ödendikten sonra satıcının elinde geriye kalan satış kazançlarının toplamı.

Sosyal çevre (Social environment) Demografik anlamda ve değerleri ile bir organizasyonun mevcut ve potansiyel müşterileri.

Soğuk tarama (Cold canvassing) Bir müşteri adayını telefon rehberinden veya diğer kaynaklardan belirleyip telefonla üzerine gitmek.

Sabit varlıklar (Fixed assets) Nakde çevrilmesi bir yıldan daha uzun süre gerektiren varlıklar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.