0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

ön-yüz sistemleri (front-end systems) Nedir? Ne demektir?

0

ön-yüz sistemleri (front-end systems) Nedir? Ne Demektir?

ön-yüz sistemleri (front-end systems) Nedir? Ne Demektir?, Merchandisingin planlama aşaması ile ilişkilidir ve kaynaklar belirlenmeden önce olur.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan ön-yüz sistemleri (front-end systems) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Merchandisingin planlama aşaması ile ilişkilidir ve kaynaklar belirlenmeden önce olur.

ön-yüz sistemleri (front-end systems) sözlük anlamı Merchandisingin planlama aşaması ile ilişkilidir ve kaynaklar belirlenmeden önce olur.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

alt uç fiyat aralığı (low-end price range) Ürün sınıfı için istenen göreceli en düşük fiyat; bit pazarları, outletler, sokak satıcıları ve tek fiyatlı indirim mağazaları tarafından kullanılır; malın kalitesini düşük olması riski fazladır.

kumaş sevki kuralı (fabric forward rule) Serbest ticaretten yararlanabilmek açısından giyim eşyasında kullanılacak kumaşın ABD ya da Kanada?da imal edilmiş olması şartını koşan Amerika-Kanada Serbest Ticaret Antlaşması?nın bir kuralı.

faturalanmış maliyet (billed cost) Liste fiyatı eksi faturada belirtilen miktar ve ticari iskontolar.

mağaza içi alışveriş davranışı (in-store shopping behaviour) Durumsal faktörlerin, alışveriş niyetlerinin ve stok durumlarının mağaza içi satın alma kararlarını nasıl etkilediğine bakan bir davranış modeli (Kunz & Song,1996).

nakit indirimi (cash discount) İmzalanan kontratta belirlenen zamanda faturanın ödenmesini teşvik etmek için faturalanmış maliyet üzerinden yapılan indirim.

Özel Rejim (Special Regime) 1988 yılında A.B.D. ile Amerikalar ticaret bloğunda yer alan diğer ülkeler arasında ticaret yapmayı geliştirmek için imzalanan anlaşma.

Avrupa Birliği (European Union-EU) 1952?de kurulmuştur ve 12 devletten oluşur- Avusturya, Belçika, Danimarka, İngiltere, Finlandiya,Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallığı içine alan ve 1993 yılında oluşturulan birlik.

fiyatlandırma politikası (pricing policy) Malların nasıl fiyatlandırılması gerektiği konusunda rehberlik eden şirket politikası.

aşağıdan yukarı planlama (bottom-up planning) Müşteriyle ilişkisinin yakınlığına göre kurumda en düşük seviyedeki kişi ile başlayan mal planlaması.

kariyer kodu (career code) Merchandising sınıflandırmasına göre hem içerisinde meslek sorumluluğu bulunan uzmanlaşma alanını hem de bu uzmanlaşma içindeki kariyer seviyesini temsil eden iki haneli sayı.

fatura üzerinde tarih tarihlemesi (date on invoice dating-DOI) Mal satın alma kontratlarında kullanılan bir terim; fatura ödemesi için normal ya da sıradan tarihleme biçimi olarak ele alınır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.