0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

önerilen perakende satış fiyatı (suggested retail price) Nedir? Ne demektir?

0

önerilen perakende satış fiyatı (suggested retail price) Nedir? Ne Demektir?

önerilen perakende satış fiyatı (suggested retail price) Nedir? Ne Demektir?, Liste fiyatı.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan önerilen perakende satış fiyatı (suggested retail price) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Liste fiyatı.

önerilen perakende satış fiyatı (suggested retail price) sözlük anlamı Liste fiyatı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy) Teslim alınacak planlanmış mal ile perakende olarak siparişi verilmiş mal arasındaki fark.

pazarlama kavramı (marketing concept) Harici koalisyonlarının, yani değişim ortakları özellikle de müşterilerinin, istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak işleri ve etkinlikleri idare eden şirket felsefesi (Houston, 1986).

ürün faydaları (product benefits) Ürünün müşteri için neler yapabileceği.

mal tedarik maliyetleri (procurement costs) Malın elde edilmesi ile bağlantılı sipariş verme ve nakliye maliyetleri.

müşteri odaklı yönetim sistemleri (customer-driven business systems) Müşterilerine ve müşterilerinin ihtiyaçlarını tatmin etmeye odaklanan şirketler.

kurumsal piramitteki katmanlar (tiers in organizational pyramid) Malın planlanacağı davranış şeklini etkileyen kurumsal yapıdaki hiyerarşik seviyeler.

her şey dahil tedarik (full package sourcing-FPS) Bir mal satın alma sözleşme koşulu; giysi yapmak için gerekli olan her şey (malzemeyi satın almak, numuneleri geliştirmek, giysileri yapmak ve birinci sınıf malları tedarik şirketine yollamak) kontraktör tarafından sağlanır; kumaş ya da araç gereçler tedarik şirketine ait değildir.

yönetim geliştirme teorileri (theories of management development) Müdürlerin kurum içerisinde geliştirdikleri yollar; uzmanlaşma yoluyla uzmanlık (ekspertiz) gelişimi ve/veya geniş iş tecrübesi yoluyla uzmanlığın gelişimi.

seri ön izlemesi (line preview) Merchandising ve pazarlama bölgelerinin sezon serisini satış personeline sunma zamanı (Glock & Kunz, 1995).

algısal harita (perceptual map) Kavramlar arası ilişkilerin iki boyutlu diyagramı.

A.B.D.-Kanada Serbest Ticaret Antlaşması (U.S./Canadian Free Trade Agreement) Amerika ve Kanada arasında 1988 yılında iki üye ülke arasındaki serbest ticareti ilerletmek için imzalanan serbest ticaret antlaşması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.