0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Operasyonel planlama (Operational planning) Nedir? Ne demektir?

0

Operasyonel planlama (Operational planning) Nedir? Ne Demektir?

Operasyonel planlama (Operational planning) Nedir? Ne Demektir?, İş birimleri için genellikle bir yıl ya da daha kısa bir dönemdeki hedeflerini ve stratejilerini oluşturma.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Operasyonel planlama (Operational planning) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İş birimleri için genellikle bir yıl ya da daha kısa bir dönemdeki hedeflerini ve stratejilerini oluşturma.

Operasyonel planlama (Operational planning) sözlük anlamı İş birimleri için genellikle bir yıl ya da daha kısa bir dönemdeki hedeflerini ve stratejilerini oluşturma.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Erken benimseyenler (Early adopters) Kendi sosyal konumlarında yeniliklere öncülük eden ve diğer insanlar için bilgi – tecrübe kaynağı olan insanlardır.

Müşteri hizmeti (Customer service) Alışveriş yaptıkları, satınaldıkları mallara değer katma amacıyla müşteriye sunulan bir dizi perakende satış aktivitesi.

Giriş engeli (Entry barrier) Perakende pazarında yeni firmaların pazara girmelerini zorlaştıran koşullar.

Teslim Ürünün son alıcıya dağıtım kanalları vasıtasıyla ulaştırılmasıdır.

Sosyal sorumluluk (Social responsibility) Bir organizasyonun kendi karar ve eylemlerinden topluma karşı yükümlülüklerini kabullenmesi.

Talep Ürün veya hizmete yönelik, satın-alma isteğine talep denilmektedir. Ancak talebin oluşabilmesi içinse satın-alma gücünün de yeterli olması gereklidir.

Özellikli ürünler (Speciality goods) Bir müşterinin bulmak ve satın almak için özel çaba harcamasını gerektiren ürünlerdir.

Talep Ürün veya hizmete yönelik, satın-alma isteğine talep denilmektedir. Ancak talebin oluşabilmesi içinse satın-alma gücünün de yeterli olması gereklidir.

Satın Alma Bir ürünün(malın) ya da hizmetin istenilen kalite, zaman, miktar, fiyat ve teslimat kriterleri göz önünde bulundurularak satın alınması (tedarik edilmesi) işlemine satın-alma denilmektedir. Tedarikçilerden mümkün olan en düşük ücretle temin edilmesine satın-alma denilmektedir.

İlişki pazarlaması (Relations marketing) Mevcut müşteriler arasında bağlılığı yaratmak ve sürdürmek amacıyla tasarlanan pazarlama çabalarıdır.

Pazar potansiyeli (Market potential) İncelenen pazarda beklenen toplam talep. Belirli bir dönemde, belirli bir düzeyde pazarlama aktivitesi ile belirli bir segmentte müşterilerin satın alabileceği toplam ürün miktarı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.