0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Oportünist (fırsatçı) planlama (Opportunist pricing) Nedir? Ne demektir?

0

Oportünist (fırsatçı) planlama (Opportunist pricing) Nedir? Ne Demektir?

Oportünist (fırsatçı) planlama (Opportunist pricing) Nedir? Ne Demektir?, Rakiplerden daha düşük fiyat belirleyerek müşteri çekme girişimidir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Oportünist (fırsatçı) planlama (Opportunist pricing) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Rakiplerden daha düşük fiyat belirleyerek müşteri çekme girişimidir.

Oportünist (fırsatçı) planlama (Opportunist pricing) sözlük anlamı Rakiplerden daha düşük fiyat belirleyerek müşteri çekme girişimidir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Müşteri bağlılığı (Customer loyalty) Müşterinin belirli bir mağazadan satınalma konusunda gösterdiği sadakat.

Referans grup (Reference group) Bir kişinin kendi inançlarını, duygularını ve davranışlarını karşılaştırma amacıyla esas aldığı bir veya daha fazla sayıda insan.

Focus grup mülakatı (Focus group interview)pazarlama araştırması tekniğidir. Az sayıda insanın oluşturduğu bir grubun bir moderatörün açık uçlu sorularına verdiği cevaplarla gerçekleştirilen bir

Cross Docking Türkçe?deki karşılığı Çarpraz Sevkiyat olan Cross Docking, tedarikçinin siparişi direkt olarak söz konusu malları müşteriye ulaştırması işlemidir. Depo içerisine yerleştirme gibi bir durum yoktur. Flow-Through Distribution olarak da adlandırılmaktadır.

Çalışan indirimi (Employee discount) Çoğu perakende işletmenin çalışanlarına perakende fiyattan yaptıkları iskonto.

Liste fiyatı (List price) Bir katalogda yazılan ya da bir satış elemanı tarafından şirketin resmi ve nihai satış fiyatı olarak ifade edilen fiyat.

Satış alanı (Selling space) Ürünlerin sergilenmesi, satış personeli ile müşteriler arasındaki etkileşimin gerçekleşmesi ve ürünün etkili sunumu için ayrılan alan.

Konsinye Mallar İhraç edilmesine rağmen ithalatçı tarafından, tedarikçiye nihai satış gerçekleşmediği sürece ödeme yapılmayan mallardır. X ürünü tedarikçi tarafından ithal eden kişiye ücretsiz bir şekilde verilir, ithalatçı X ürününü sattıktan sonra tedarikçiye ödeme yapar. Satamadıklarını tekrar tedarikçiye iade eder.

Gizli müşteri (Mystery shopper) Müşteri memnuniyetini, satış standartlarını ve hizmet anlayışını denetlemek amacıyla çoğunlukla bağımsız kuruluşlar veya danışmanlar tarafından yürütülen bir değerlendirme ve iyileştirme çalışmasıdır

Fiyat En genel tanımıyla, satın alınan mal veya hizmetin karşılığında ödenen para veya eşdeğer değerlerdir.

Müşteri bağlılığı (Customer loyalty) Müşterinin belirli bir mağazadan satınalma konusunda gösterdiği sadakat.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.