0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Organizasyon pazarlama (Organization marketing) Nedir? Ne demektir?

0

Organizasyon pazarlama (Organization marketing) Nedir? Ne Demektir?

Organizasyon pazarlama (Organization marketing) Nedir? Ne Demektir?, Üyeleri, bağış verenleri, katılımcıları ve gönüllüleri belirli bir organizasyona çekmek amacıyla tasarlanan ve uygulanan, kâr amacı gütmeyen reklam.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Organizasyon pazarlama (Organization marketing) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Üyeleri, bağış verenleri, katılımcıları ve gönüllüleri belirli bir organizasyona çekmek amacıyla tasarlanan ve uygulanan, kâr amacı gütmeyen reklam.

Organizasyon pazarlama (Organization marketing) sözlük anlamı Üyeleri, bağış verenleri, katılımcıları ve gönüllüleri belirli bir organizasyona çekmek amacıyla tasarlanan ve uygulanan, kâr amacı gütmeyen reklam.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Düşey Çatışma (Vertical conflict) Bir pazarlama kanalında farklı düzeyler arasındaki anlaşmazlıklardır.

Net fatura fiyatı (Net invoice price) Faturanın net değeri veya bütün iskontolar çıktıktan sonra toplam fatura tutarı.

Merchandising (Merchandising) Hangi ürünlerin ya da ürün hatlarının perakende işletmede bulundurulacağına ilişkin kararlar bütünüdür.

Pazar (Market) Belirli bir ürünü ya da hizmeti satın alma arzusuna ve gücüne sahip kişiler ve kurumlar.

Tutundurma Faaliyeti (Promotional activity) Bir markaya karşı psikolojik ve davranışsal kabul yaratabilme ve bunun sonucu, o markaya karşı pozitif bir imaj geliştirip marka bağımlılığını sağlayarak, hatırlatarak, onun yayılmasını da temin edebilmektedir.

Ekonomik sipariş miktarı (Economic order quantity) Sipariş vermenin ve elde stok bulundurmanın toplam maliyetini en düşük (minimum) düzeyde gerçekleştiren sipariş miktarıdır.

Marka genişletme (Brand extension) Mevcut bir marka ismini yeni bir ürün için kullanmak.

Tahmin (Forecast) Belirli bir dönemde satışların ulaşacağı düzey hakkında sistematik ve bilimsel yöntemler kullanarak öngörüde bulunmak

Moda (Fashion) Tipik olarak bir veya birkaç sezon boyunca satılan ticari mal kategorisidir. Satışlar bir sezondan diğerine çok büyük değişimler gösterebilir.

Rekabetçi davranış (Competitive rivalry) Rakiplerin eylemlerine verilen tepkilerin sıklığı ve yoğunluğu.

Satış planı (Sales plan) Satış amaçlarının ve stratejilerinin biçimsel olarak ifadesidir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.