DİREKSİYON Nedir? Ne Demektir?

0

DİREKSİYON Ne Demek

DİREKSİYON nedir? DİREKSİYON ne demek, ne anlama gelmektedir? Otomobil Terimleri DİREKSİYON hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

DİREKSİYON Bir aracı istenilen tarafa yöneltmek için ön tekerleklerin sağa veya sola istikametlerini değiştiren mekanizmaya direksiyon sistemi denir.

Otomobil Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Otomobil Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Görevler Ayrılığı İlkesi (Segregation of Duties) Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevlerinin personel arasında paylaştırılmasıdır. Bu ilkenin uygulanması için her faaliyet, mali karar veya işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. (Kamu İç Kontrol Standartları)

Menfaat/Çıkar Çatışması (Conflict of Interest) Kişinin veya idarenin çıkarına olmayan veya menfaatine görünmeyen herhangi bir ilişkidir. Menfaat çatışması, kişinin veya idarenin sorumluluklarını ve görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmesini olumsuz yönde etkiler.

DOOR TO DOOR Uluslararası Lojistik Terimi Kapıdan kapıya taşıma.Eşyanın göndericiden alıcıya kadar tüm taşıma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.Evden eve nakliye olarak da bilinir

Amerikan Siding Polimer çatı cephe kaplama sistemi üreten firmanın belirlediği özel ad.

Çatı katı Binalarda çatı ile son normal kat arsında cepheden geri çekilerek yapılan kat,çekme kat, teras katı

Kür Suyu Hidratasyon için gerekli suyun buharlaşarak kaybolması halinde, çimento ile su arasındaki reaksiyonlarının tam olarak oluşamamaktadır.

Guse Kimi betonarme kirişlerin kolonla birleştikleri köşelerde yapılan üçgen destek

ANY QUANTITY (A.Q.) Uluslararası Lojistik Terimi Belirlenen navlunun,mal miktarına bağlı olmadan uygulanacağını belirten ifade

Sürekli kiriş Açıklıklarından birine gelen belirli bir yükün, diğerlerinde de hesaplanabilen bir etki meydana getirdiği aynı doğrultuda birkaç açıklığı bulunan kiriş, mütemadi kiriş

BILLED WEIGHT Uluslararası Lojistik Terimi Faturalandırılmış ağırlık.Konşimentoda belirtilen yükün ağırlığı

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.