TARGA Nedir? Ne Demektir?

0

TARGA Ne Demek

TARGA nedir? TARGA ne demek, ne anlama gelmektedir? Otomobil Terimleri TARGA hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

TARGA A- ve B-direkleri arasındaki tavanı çıkarılabilen ve yarı üstü açık olabilen otomobil tipi.

Otomobil Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Otomobil Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
CUSTOMHOUSE Uluslararası Lojistik Terimi Gümrük Ofisi

Ağaç Hereği Boylu ağaçann dikiminde fidanı tutmak ve rüzgarın olumsuz etkilerinden korunmak için kullanılan, dikilecek bitkinin özelliği göz önünde bulundurularak ölçülendirilmiş sert ağaç parçaları.

Akreditasyon Uygunluk değerlendirmesi hizmetleri veren laboratuar muayene ve belgelendirme kuruluşların nitelikleri ve çalışmalarının yeterliliği konusunda ürünlerin standartlara uygun ve güvenli olduğunu göstermek amacıyla tanzim edilmiş tek bir belge ile uluslar arası pazarlarda kabul edilmesine dünya ticaret örgütü ve bölgesel ekonomik bloklar tarafından özel bir önem verilmektedir.

Portofo Döşeme, kiriş gibi taşıyıcı yapı öğelerinin, duvarların veya ayakların üzerinden boşluğa doğru uzanan bölümünün durumunu anlatmakta kullanılan terim

KARDAN MAFSALLARI Bu parçalar, şanzıman ile diferansiyelin aynı eksende bulunmamasından dolayı değişik açı altında devir nakletmekte kullanılırlar.

LETTER OF IMDEMNITY Uluslararası Lojistik Terimi Tazminat mektubu.Temiz bir konşimento (Clean Bill of Lading) elde etmek için malların muayenesinde hasar ve zarar tespit edilmesine rağmen bazen göndericinin imzalayıp taşıyıcıya verdiği belge

DDP Uluslararası Lojistik Terimi “Delivered Duty Paid” için kısaltma.Malların ithalatçı gümrük resmi ödenmiş olarak teslime varış yeri belirtilmek suretiyle malların ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır bulundurulmasıyla,satıcının teslim yükümlülüğünde yerine getirilmiş olacağını ifade eder.Satıcı malların giriş işlemleri tamamlanmış olarak tesliminde,gümrük resmi dahil olmak üzere vergiler ve öteki ücretlendirmeleriyle birlikte bütün risk ve masrafları üstlenir.EXW satıcı için en az sorumluluk ifade ederken,DDP en fazlasını ifade eder

Boru Bileziği Soba borulannın ek yerlerine geçirilen süslü çember.

Anonim Şirketler Bir ünvana sahip, esas sermayesi belirli paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle sorumlu bulunan ortaklıktır. Ortakların sorumluluğu yükümlendikleri sermaye payları ile sınırlıdır.

Pigmentler Mürekkebe renk veren maddelerdir. Basılan mürekkep filminin transparan veya örtücü oluşunu, ışık ve kimyasal maddelere dayanıklılık derecesini tayin eder. Bu nedenle mürekkebin en önemli bir parçasıdır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.