0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Outlet mağaza (Outlet store) Nedir? Ne demektir?

0

Outlet mağaza (Outlet store) Nedir? Ne Demektir?

Outlet mağaza (Outlet store) Nedir? Ne Demektir?, Bir imalatçıya ya da büyük mağazalar zincirine bağlı olan ve düşük fiyatlarla satış yapan perakende mağazası.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Outlet mağaza (Outlet store) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir imalatçıya ya da büyük mağazalar zincirine bağlı olan ve düşük fiyatlarla satış yapan perakende mağazası.

Outlet mağaza (Outlet store) sözlük anlamı Bir imalatçıya ya da büyük mağazalar zincirine bağlı olan ve düşük fiyatlarla satış yapan perakende mağazası.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Net satışlar (Net sales) İade edilen ürünlerin bedellerinin tamamı ödendikten sonra satıcının elinde geriye kalan satış kazançlarının toplamı.

Hedef Pazar (Target market) Bir perakende işletmesinin kendi perakende karması için hedeflediği müşteri grubu.

Psikolojik ihtiyaçlar (Psychological needs) Müşterilerin satınalmaktan, alışveriş yapmaktan veya bir ürüne sahip olmaktan sağladıkları kişisel tatmin duygusu ile bağlantılı ihtiyaçlar.

Sunum (Presentation) Satış mesajının müşteriye iletilmesidir. Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra satıcının müşteriyi bilgilendirmek ve ikna etmek için sözel ve görsel olarak yaptığı iletişim çabasıdır.

Fiziksel dağıtım sistemi (Physical distribution system) Bir şirketin sipariş işleme, ürünlerin yükleme-boşaltması, stoklara kaydedilmesi, depolama ve nakliye fonksiyonlarının bileşimi ve ürünlerin imalatçıdan tüketiciye ulaştırıldığı araçlar topluluğu.

Oligopol (Oligopoly) Az sayıda büyük firmanın pazarın çok büyük bir kısmını kontrol ettiği rekabetçi pazar yapısı

Tam rekabet (Pure competition) Çok sayıda satıcının benzer ürünlerle birbirleriyle rekabet ettiği piyasa.

Stok bulundurma birimi (Stok keeping unit) Stok kayıtlarını izlemeyi haklı gösterebilecek renk, biçim, büyüklük vb. özelliğe bağlı en küçük ürün grubu.

Bağlı talep (Derived demand) Bir başka nedene bağımlı olarak değişen talep. Endüstri mallarının talebi o sektörün ürettiği tüketici mallarının talebine bağlıdır.

Promosyon (Promotion) Bir perakendecinin mağazası veya perakende karması hakkında müşterilerini bilgilendirmek ve satınalmaya özendirmek için yaptığı aktiviteler.

Satınalma süreci (Buying process) müşterilerin mal veya hizmet satınalımlarında geçirdikleri aşamaların tümü.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.