0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Outsourcing (Outsourcing) Nedir? Ne demektir?

0

Outsourcing (Outsourcing) Nedir? Ne Demektir?

Outsourcing (Outsourcing) Nedir? Ne Demektir?, Daha önce çalışanlar tarafından şirket içinde yürütülen faaliyetlerin etkinlik, hız, kalite, maliyet gibi nedenlerle dışarıdaki daha küçük işletmelere sözleşmeyle aktarılmasıdır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Outsourcing (Outsourcing) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Daha önce çalışanlar tarafından şirket içinde yürütülen faaliyetlerin etkinlik, hız, kalite, maliyet gibi nedenlerle dışarıdaki daha küçük işletmelere sözleşmeyle aktarılmasıdır.

Outsourcing (Outsourcing) sözlük anlamı Daha önce çalışanlar tarafından şirket içinde yürütülen faaliyetlerin etkinlik, hız, kalite, maliyet gibi nedenlerle dışarıdaki daha küçük işletmelere sözleşmeyle aktarılmasıdır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Satış maliyeti (Sales costs) Bir şirket tarafından bir hesap dönemi içinde satılan malları üretmek veya elde etmek için yapılan toplam maliyet.

Sosyal çevre (Social environment) Demografik anlamda ve değerleri ile bir organizasyonun mevcut ve potansiyel müşterileri.

Kiraz toplama (Cherry picking) Bir dükkâna gelen ve yalnızca çok büyük iskonto ile satılan ürünü satın alan müşteriler.

Fiyat (Price) Bir ürünün, hizmetin ya da fikrin satın alınması ya da kullanılması karşılığında talep edilen para veya benzeri değerler

Birleşme (merger, aquaisition) Genellikle büyük bir firmanın daha küçük bir firmayı satınalması, ele geçirmesi ile sonuçlanan finansal stratejidir.

Mevsimlik indirim (Seasonal discount) Düşük talep dönemlerinde gündeme getirilen fiyat indirimidir.

Toptancı (Wholesaler) Ürünlerin büyük miktarlarda satınalınmasını, depolanmasını ve fiziksel anlamda taşımasını gerçekleştiren ve daha küçük miktarlarda perakendeciler veya endüstriyel kullanıcılara yeniden satan bir ticaret kuruluşudur.

Psikolojik ihtiyaçlar (Psychological needs) Müşterilerin satınalmaktan, alışveriş yapmaktan veya bir ürüne sahip olmaktan sağladıkları kişisel tatmin duygusu ile bağlantılı ihtiyaçlar.

Oportünist (fırsatçı) planlama (Opportunist pricing) Rakiplerden daha düşük fiyat belirleyerek müşteri çekme girişimidir.

Hatırlatıcı reklâm (Reminder advertisements) Bir ürünle ilgili olarak önceden verilen bilgileri ve eğitimleri pekiştirme yoluyla hatırlatma ve isimleri zihinlere yerleştirme çabasıdır.

Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük (sustainable competitive advantage) Bir perakendeci işletmenin rakiplerine kıyasla sahip olduğu ve oldukça uzun bir zaman süresince koruyabileceği belirgin yetkinlik.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.