0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Özel markalama (Private branding) Nedir? Ne demektir?

0

Özel markalama (Private branding) Nedir? Ne Demektir?

Özel markalama (Private branding) Nedir? Ne Demektir?, Toptancı veya perakendeci firmanın adı altında satılmak üzere üretilen ürünlerdir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Özel markalama (Private branding) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Toptancı veya perakendeci firmanın adı altında satılmak üzere üretilen ürünlerdir.

Özel markalama (Private branding) sözlük anlamı Toptancı veya perakendeci firmanın adı altında satılmak üzere üretilen ürünlerdir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Acenta (Agent – Broker) Üretici ile tüketiciyi bir araya getiren bir aracı (kişi veya kuruluş).

Pazar geliştirme stratejileri (Market growth strategies) Mevcut ürünleri yeni müşterilere satarak büyümeyi amaçlayan stratejiler.

Hizmet Somut bir halde bulunmayan veya elle tutulmayan ürünlere, hizmet olarak adlandırılmaktadır. Hastane, banka, turizm veya eğlence sektörü örnek olarak verilebilir.

Geri dönen sipariş (Back order) Tedarikçinin aldığı siparişin zamanında karşılayamadığı ve sözkonusu ürünler imalat, ithalat vb. yollardan temin edildiğinde en kısa sürede teslim etmeyi istediği kısmı.

Teklif Satın-alma işlemlerine konu olan söz konusu mal veya hizmet için biçilen değeri ifade eder.

Rekabetçi davranış (Competitive rivalry) Rakiplerin eylemlerine verilen tepkilerin sıklığı ve yoğunluğu.

Mal (Goods) Fiziksel, kimyasal, estetik, sosyo-psikolojik vb. özellikler taşıyan bir pazarlama bileşenidir.

Müşteri iadeleri (Customer returns) Müşterilerin hasarlı, kusurlu olması veya uygun olmaması nedeniyle geri getirdikleri malların miktarıdır.

Maliyete dayalı yöntem (Cost oriented method) Malin maliyetine sabit bir yüzde ekleyerek perakende satış fiyatını belirleme yöntemidir. Maliyet artı fiyatlandırma olarak da bilinir.

Cari borçlar (Current liabilities) Bir yıldan daha kısa bir sürede ödenmesi beklenen borçlar.

Reklâm (Advertisement, Commercial) Bu sinerjiyle, tüketici ve müşterileri bir markadan haberdar etmek, bilgi vermek, psikolojik kabul yaratmak suretiyle, olması gerekeni ona vermek ve satış noktalarına çekip davranışsal kabul yaratılmasına ikna edip, markayı hatırlatıp, marka bağlılığı yaratarak, alışkanlıklarını değiştirerek, parasının değerine uygun yarar sağlayacağına inandırarak, hayat tarzına uygunluğuna ikna ederek katkıda bulunabilmektedir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.