0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Özellikli ürün mağazaları (Speciality store) Nedir? Ne demektir?

0

Özellikli ürün mağazaları (Speciality store) Nedir? Ne Demektir?

Özellikli ürün mağazaları (Speciality store) Nedir? Ne Demektir?, Sınırlı sayıda ve genellikle birbirini tamamlayıcı nitelikte ürün kategorileri üzerinde yoğunlaşan ve üst düzeyde hizmet sunan mağazalardır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Özellikli ürün mağazaları (Speciality store) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Sınırlı sayıda ve genellikle birbirini tamamlayıcı nitelikte ürün kategorileri üzerinde yoğunlaşan ve üst düzeyde hizmet sunan mağazalardır.

Özellikli ürün mağazaları (Speciality store) sözlük anlamı Sınırlı sayıda ve genellikle birbirini tamamlayıcı nitelikte ürün kategorileri üzerinde yoğunlaşan ve üst düzeyde hizmet sunan mağazalardır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Ürün müdürü (Product manager) Belirli bir ürünün pazara sunulmasına kadar geçen evrelerdeki aktiviteleri ve çalışanları yöneten kişi.

Geri dönen sipariş (Back order) Tedarikçinin aldığı siparişin zamanında karşılayamadığı ve sözkonusu ürünler imalat, ithalat vb. yollardan temin edildiğinde en kısa sürede teslim etmeyi istediği kısmı.

Ürün müdürü (Product manager) Belirli bir ürünün pazara sunulmasına kadar geçen evrelerdeki aktiviteleri ve çalışanları yöneten kişi.

Pazarlama planı (Marketing plan) Belirli bir hedef pazara ulaşmak için tasarlanan belirli bir strateji.

Tedarikçi (Vendor) Bir perakendecinin müşterilerine sattığı malları temin ettiği üretici veya toptancı firma.

Geribildirim (Feedback) Bir kişinin kendisine gönderilen mesaja tepkisi, iletişim sürecinin başarısını sağlayan ayrılmaz bir parçasıdır.

Karşılaştırmalı reklâm (Comperative advertisements) Bir markanın rakiplerine göre güçlü yönlerini öne çıkaran reklâmdır.

Stratejik pazarlama planlaması (Strategic marketing planning) 1- Pazarlama amaçlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi. 2- Pazarlama kaynaklarını (fiziki, beşeri ve mali), belirli bir gelecek süreye dönük olarak, pazarlama amaç ve hedefleri doğrultusunda pazarlama fırsatlarına tahsisini öngören bilinçli ve örgütsel bir karar ve seçim sürecidir.

Benchmark (Benchmark) Bir perakende işletmenin kendi performansını benzer bir strateji uygulayan bir başka perakendeci ile kıyaslayarak değerlendirmesi.

Erken benimseyenler (Early adopters) Kendi sosyal konumlarında yeniliklere öncülük eden ve diğer insanlar için bilgi – tecrübe kaynağı olan insanlardır.

Tüketici kabul süreci (Consumer acceptence process) Yeniliğin (ihtiyacın) farkına varma, bilgi edinme, değerleme, deneme (mümkünse) kabul veya red safhasıdır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.