0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Özellikli ürünler (Speciality goods) Nedir? Ne demektir?

0

Özellikli ürünler (Speciality goods) Nedir? Ne Demektir?

Özellikli ürünler (Speciality goods) Nedir? Ne Demektir?, Bir müşterinin bulmak ve satın almak için özel çaba harcamasını gerektiren ürünlerdir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Özellikli ürünler (Speciality goods) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir müşterinin bulmak ve satın almak için özel çaba harcamasını gerektiren ürünlerdir.

Özellikli ürünler (Speciality goods) sözlük anlamı Bir müşterinin bulmak ve satın almak için özel çaba harcamasını gerektiren ürünlerdir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Müşteri hizmetleri bölümü (Customer service department) Bir perakende işletmede müşteri başvurularını ve şikâyetlerini ele alan ve cevaplayan bölüm.

Fiyat sabitleme (Price fixing) Bir ürün için perakende satış fiyatlarını ortak belirleme konusunda bir dağıtım kanalının üyeleri arasında varılan (gizli) anlaşmadır. Yasal ve etik olmayan bir uygulamadır.

Tek fiyat politikası (One-price policy) Belirli bir dönemde bütün müşterilerin belirli bir mal için aynı fiyatı ödemesine yönelik fiyatlandırma politikasıdır.

Özellikli ürünler (Speciality goods) Bir müşterinin bulmak ve satın almak için özel çaba harcamasını gerektiren ürünlerdir.

Tutundurma (Promotion) Pazarlama kanalının üyelerine, potansiyel müşteri ve tüketicilere ve kamuya dönük olarak yürütülen reklâm, kişisel satış, satış özendirme faaliyeti, tanıtma, ilan veya duyuru, tüketici ilişkileri ve halkla ilişkiler faaliyetleridir.

Mevsimlik indirim (Seasonal discount) Düşük talep dönemlerinde gündeme getirilen fiyat indirimidir.

Talep (Demand) Bir ürünün belirli bir fiyatla, satılabilecek toplam miktarı. Ürün veya hizmete yönelik satın alma isteği

Organizasyon pazarlama (Organization marketing) Üyeleri, bağış verenleri, katılımcıları ve gönüllüleri belirli bir organizasyona çekmek amacıyla tasarlanan ve uygulanan, kâr amacı gütmeyen reklam.

Marka Yöneticisi (Brand manager) Firmanın mal veya hizmet stratejisinde yaratıcılığı, liderliği, raf-vitrin ve pazar bölümlerinin her birindeki egemenliğini sağlamak ve yönetimindeki markanın tutundurma stratejisini oluşturmakla görevlidir.

Cari borçlar (Current liabilities) Bir yıldan daha kısa bir sürede ödenmesi beklenen borçlar.

Hatırlatıcı reklâm (Reminder advertisements) Bir ürünle ilgili olarak önceden verilen bilgileri ve eğitimleri pekiştirme yoluyla hatırlatma ve isimleri zihinlere yerleştirme çabasıdır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.