0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

pazar altı fiyatı (below-market price) Nedir? Ne demektir?

0

pazar altı fiyatı (below-market price) Nedir? Ne Demektir?

pazar altı fiyatı (below-market price) Nedir? Ne Demektir?, Aynı ürün için rakiplerin sunduklarından daha düşük bir fiyat; normal fiyat artışından daha düşüşe dayanabilir.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan pazar altı fiyatı (below-market price) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Aynı ürün için rakiplerin sunduklarından daha düşük bir fiyat; normal fiyat artışından daha düşüşe dayanabilir.

pazar altı fiyatı (below-market price) sözlük anlamı Aynı ürün için rakiplerin sunduklarından daha düşük bir fiyat; normal fiyat artışından daha düşüşe dayanabilir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

ticari sistemler (commercial systems) Bilgisayar yazılım şirketlerinden ve danışman şirketlerden satın alınabilen bilgisayar programları.

imalatçının toptan satış fiyatı (manufacturer?s wholesale price) Liste fiyatı eksi miktar, sezonsal ve ticari indirimler.

pazar altı fiyatı (below-market price) Aynı ürün için rakiplerin sunduklarından daha düşük bir fiyat; normal fiyat artışından daha düşüşe dayanabilir.

sıkıntılı mallar (distressed goods) İstenilen ilk fiyattan satılamayan mallar; ikinci kalite mallar, aşırı üretilmiş mallar, numuneler, bir önceki sezonun malları ve perakendeciden geri gelen mallar.

A.B.D.-Kanada Serbest Ticaret Antlaşması (U.S./Canadian Free Trade Agreement) Amerika ve Kanada arasında 1988 yılında iki üye ülke arasındaki serbest ticareti ilerletmek için imzalanan serbest ticaret antlaşması.

mal seçme konusunda yardımcı olma (merchandise selection assistance) Malı müşteriye gösterme ve fayda ve özelliklerini müşteriye anlatma.

toptan satış fiyat yapıları (wholesale price structures) Liste fiyatına dayanır ve toptan satıştaki seri fiyatını belirler.

mağaza içi alışveriş davranışı (in-store shopping behaviour) Durumsal faktörlerin, alışveriş niyetlerinin ve stok durumlarının mağaza içi satın alma kararlarını nasıl etkilediğine bakan bir davranış modeli (Kunz & Song,1996).

altı aylık plan (six-month plan) Geleneksel mal dolar planları; her bir satış dönemi ve yılın her ayı için mal serileri ve ürün sınıflandırmalarının mevcut yatırım seviyelerini belirler.

pazar fiyatı (at-market price) Rakiplerin aynı ürünü sunmalarına benzer.

birebir satış hizmetleri (personal selling service) Malın seçilmesi ve satın alınmasına yardımcı olabilmek için satıcı ve müşterinin yakın etkileşimi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.