0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Pazar geliştirme stratejileri (Market growth strategies) Nedir? Ne demektir?

0

Pazar geliştirme stratejileri (Market growth strategies) Nedir? Ne Demektir?

Pazar geliştirme stratejileri (Market growth strategies) Nedir? Ne Demektir?, Mevcut ürünleri yeni müşterilere satarak büyümeyi amaçlayan stratejiler.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Pazar geliştirme stratejileri (Market growth strategies) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Mevcut ürünleri yeni müşterilere satarak büyümeyi amaçlayan stratejiler.

Pazar geliştirme stratejileri (Market growth strategies) sözlük anlamı Mevcut ürünleri yeni müşterilere satarak büyümeyi amaçlayan stratejiler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Cross Docking Türkçe?deki karşılığı Çarpraz Sevkiyat olan Cross Docking, tedarikçinin siparişi direkt olarak söz konusu malları müşteriye ulaştırması işlemidir. Depo içerisine yerleştirme gibi bir durum yoktur. Flow-Through Distribution olarak da adlandırılmaktadır.

Tedarik Bir mal veya hizmetin kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesi, sağlanmasıdır.

Ürün Satın-alma işlemlerinde satın alınan mal/hizmet veya fikirlerin sağladığı maddi veya manevi faydaların tümüdür.

Değer Analizi Satın-alma maliyetlerini azaltmak amacıyla bir ürüne ait kalite ve performans gibi gerekliliklerin sistematik bir şekilde ele alınmasına değer analizi denilmektedir. En düşük maliyeti sağlamak esas alınır.

Teslim Ürünün son alıcıya dağıtım kanalları vasıtasıyla ulaştırılmasıdır.

Moda (Fashion) Tipik olarak bir veya birkaç sezon boyunca satılan ticari mal kategorisidir. Satışlar bir sezondan diğerine çok büyük değişimler gösterebilir.

Tüketici davranışı (Consumer behaviour) İçsel ve dışsal güçlerin insanların alışveriş etkinliklerini etkileme biçimi.

Outlet merkezi (Outlet center) Sezon dışı veya ihracat (kota) fazlası ürünlerin indirimli fiyatlarla satıldığı büyük zincir mağazaların ve imalatçıların kendi dükkânlarının bir arada bulundukları alışveriş merkezi.

Toptancı (Wholesaler) Ürünlerin büyük miktarlarda satınalınmasını, depolanmasını ve fiziksel anlamda taşımasını gerçekleştiren ve daha küçük miktarlarda perakendeciler veya endüstriyel kullanıcılara yeniden satan bir ticaret kuruluşudur.

Marka imajı (Brand image) Markanın genel algılanması. Marka hakkındaki bilgilerden ve geçmiş deneyimlerden oluşan markanın genel görünümünü ifade eden inançlar dizisi.

Özellikli ürün mağazaları (Speciality store) Sınırlı sayıda ve genellikle birbirini tamamlayıcı nitelikte ürün kategorileri üzerinde yoğunlaşan ve üst düzeyde hizmet sunan mağazalardır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.