0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Pazar (piyasa) fiyatı (Market price) Nedir? Ne demektir?

0

Pazar (piyasa) fiyatı (Market price) Nedir? Ne Demektir?

Pazar (piyasa) fiyatı (Market price) Nedir? Ne Demektir?, Müşteri tarafından gerçekte ödenen fiyattır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Pazar (piyasa) fiyatı (Market price) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Müşteri tarafından gerçekte ödenen fiyattır.

Pazar (piyasa) fiyatı (Market price) sözlük anlamı Müşteri tarafından gerçekte ödenen fiyattır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yaşam tarzı (Life style) Bireysel müşterilerin veya ailelerin (hane halkının) yaşama, paralarını ve zamanlarını harcama tarzları, katıldıkları aktiviteler, içinde yaşadıkları dünya hakkındaki fikirleri, tutumları.

Yaşam tarzı (Life style) Bireysel müşterilerin veya ailelerin (hane halkının) yaşama, paralarını ve zamanlarını harcama tarzları, katıldıkları aktiviteler, içinde yaşadıkları dünya hakkındaki fikirleri, tutumları.

Y kuşağı (Y Generation) 1977–1998 yılları arasında doğmuş ve bir kuşak olarak ortak davranışlar ve yaşam beklentileri sergileyen insanlar.

Tüketici (Consumer) Mal veya hizmetleri kendisi ve/veya ailesi için satın alan kişi.

Zaman serileri analizi (Time series analysis) Gelecekteki durumu tahmin etmek için geçmişteki verileri kullanan istatistiksel yöntem.

İlişki pazarlaması (Relations marketing) Mevcut müşteriler arasında bağlılığı yaratmak ve sürdürmek amacıyla tasarlanan pazarlama çabalarıdır.

Kolayda mallar (Convenience goods) Sıklıkla ve kolaylıkla satın alınan ucuz tüketim malları.

Kurumsal reklâm (Institutional advertising) Bir organizasyonun imajını ve felsefesini tanıtan, benimseten reklâm.

Ölçek ekonomisi (Scale economy) Bir perakendecinin büyüklüğünden ve iş hacminden dolayı elde ettiği maliyet avantajları.

Marka işareti (Brand mark) Bir markanın sözel olarak ifade edilemeyen kısmı.

Satış alanı (Selling space) Ürünlerin sergilenmesi, satış personeli ile müşteriler arasındaki etkileşimin gerçekleşmesi ve ürünün etkili sunumu için ayrılan alan.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.