0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Pazar testi (Market test) Nedir? Ne demektir?

0

Pazar testi (Market test) Nedir? Ne Demektir?

Pazar testi (Market test) Nedir? Ne Demektir?, Bir ürünün deneme amaçlı olarak sınırlı sayıda pazara sürülmesi.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Pazar testi (Market test) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir ürünün deneme amaçlı olarak sınırlı sayıda pazara sürülmesi.

Pazar testi (Market test) sözlük anlamı Bir ürünün deneme amaçlı olarak sınırlı sayıda pazara sürülmesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Çapa dükkân (Anchor store) Bir yerel alışveriş merkezinde bulunan ve müşteriler için bir çekim (cazibe) merkezi görevini yapan büyük, iyi bilinen bir perakende işletmesi.

Olgunluk aşaması (Maturity stage) Ürünün yaşam evrelerinden ürün satışlarındaki artışın durduğu, kararlı kaldığı ve giderek azalmaya başladığı dönem.

SWOT analizi (SWOT Analysis) Bir organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerinin ve karşılaştığı fırsatların ve tehlikelerin sistematik değerlendirilmesi. KEFE Kuvvetli-Eksik-Fırsatlar-Engeller

Halkla İlişkiler (Public relations) Bünye içi ve dışı menfaat gruplarından oluşan çevrenin, firma, marka, ürün veya kişiyle “barışını” sağlamaya ve geleceğini iyileştirmeye (yatırım yönlü) dönüktür.

Mal (Goods) Fiziksel, kimyasal, estetik, sosyo-psikolojik vb. özellikler taşıyan bir pazarlama bileşenidir.

Ürün reklâmı (Product advertising) Hedef kitlenin üyelerini reklâm verenin ürünlerine yöneltmeyi amaçlayan reklâm.

Tahmin (Forecast) Belirli bir dönemde satışların ulaşacağı düzey hakkında sistematik ve bilimsel yöntemler kullanarak öngörüde bulunmak

Garanti (Guarantee, Warranty) Bir ürünün kendisinden beklenenleri kabul edilebilir bir süre yerine getireceğine söz verme.

Operasyonel planlama (Operational planning) İş birimleri için genellikle bir yıl ya da daha kısa bir dönemdeki hedeflerini ve stratejilerini oluşturma.

Satınalma koşulları (Terms of purchase) Satıcıyla yapılan bir satınalma anlaşmasında söz konusu olabilecek indirimler, taşıma maliyetleri vb. koşullardır.

Halkla İlişkiler (Public relations) Bünye içi ve dışı menfaat gruplarından oluşan çevrenin, firma, marka, ürün veya kişiyle “barışını” sağlamaya ve geleceğini iyileştirmeye (yatırım yönlü) dönüktür.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.