0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Pazara nüfuz etme stratejileri (Penatration strategies) Nedir? Ne demektir?

0

Pazara nüfuz etme stratejileri (Penatration strategies) Nedir? Ne Demektir?

Pazara nüfuz etme stratejileri (Penatration strategies) Nedir? Ne Demektir?, Bir organizasyonun mevcut ürünlerinin daha fazlasını mevcut müşterilere satarak büyümeyi amaçlayan stratejiler.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Pazara nüfuz etme stratejileri (Penatration strategies) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir organizasyonun mevcut ürünlerinin daha fazlasını mevcut müşterilere satarak büyümeyi amaçlayan stratejiler.

Pazara nüfuz etme stratejileri (Penatration strategies) sözlük anlamı Bir organizasyonun mevcut ürünlerinin daha fazlasını mevcut müşterilere satarak büyümeyi amaçlayan stratejiler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Tüketici promosyonu (Consumer promotion) Bir mal veya hizmetin tüketicilerine yönelik satış artırıcı çabalar ve çekiciliği artırıcı etkinlikler

Hizmet Somut bir halde bulunmayan veya elle tutulmayan ürünlere, hizmet olarak adlandırılmaktadır. Hastane, banka, turizm veya eğlence sektörü örnek olarak verilebilir.

Fiyat sabitleme (Price fixing) Bir ürün için perakende satış fiyatlarını ortak belirleme konusunda bir dağıtım kanalının üyeleri arasında varılan (gizli) anlaşmadır. Yasal ve etik olmayan bir uygulamadır.

Hizmet perakendecisi (Service retailer) Nihai müşterilere mallardan çok hizmetler satan perakendeci işletme.

Hizmet (Services) Müşterilere hizmetler sunan perakende kuruluşları, banka, hastane, doktor, eğlence yerleri, okullar gibi, elle tutulamayan, gözle görülemeyen ürünler.

Ürün karması (Product mix) Bir firma tarafından pazara sunulan ürün hatlarının sayısıdır.

Psikografik bölümlendirme (Psychographic segmentation) Tüketicilerin yaşam tarzı kategorilerine, aktivitelerine, ilgi alanlarına ve fikirlerine dayalı olarak yapılan pazar bölümlendirmesidir.

Düşey Çatışma (Vertical conflict) Bir pazarlama kanalında farklı düzeyler arasındaki anlaşmazlıklardır.

Kategori katili (Category Killer) Bir kategorideki ürün çeşitlerinin tümünü bir arada satan ve böylece müşteri açısından elektronik eşya, büro malzemeleri, kırtasiye gibi belirli bir kategoriye hâkim olan ucuz fiyatlı perakendeci.

Müşteri bağlılığı (Customer loyalty) Müşterinin belirli bir mağazadan satınalma konusunda gösterdiği sadakat.

Oligopol (Oligopoly) Az sayıda büyük firmanın pazarın çok büyük bir kısmını kontrol ettiği rekabetçi pazar yapısı

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.