0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

pazarlanabilir kombinasyon (marketable combination) Nedir? Ne demektir?

0

pazarlanabilir kombinasyon (marketable combination) Nedir? Ne Demektir?

pazarlanabilir kombinasyon (marketable combination) Nedir? Ne Demektir?, Birçok işverenin ilgisini çeken belli bir bireyin öğrenim geçmişi, profesyonel tecrübeleri ve kişisel vasıflarının karışımı.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan pazarlanabilir kombinasyon (marketable combination) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Birçok işverenin ilgisini çeken belli bir bireyin öğrenim geçmişi, profesyonel tecrübeleri ve kişisel vasıflarının karışımı.

pazarlanabilir kombinasyon (marketable combination) sözlük anlamı Birçok işverenin ilgisini çeken belli bir bireyin öğrenim geçmişi, profesyonel tecrübeleri ve kişisel vasıflarının karışımı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

merchandising ve işletme oranlarını (merchandising and operating ratios) Gelir beyanatında yer alan net satışların yüzdesi olan gösterilen oranlar.

temel mal bütçesi (fundamental merchandise budget) Genişletilmiş mal bütçesinin temeli; bir önceki yıla ait satışlar, yüzde olarak artışlar ya da düşüşler, planlanmış satışlar, planlanmış eksilmeler, teslim alınacak mal, ilk fiyat ve birim sayısı.

başarı ölçüleri (measures of success) Bir şirket bünyesinde çalışan herhangi bir bireyin başarı seviyesini belirleyen kıstaslar.

algısal harita (perceptual map) Kavramlar arası ilişkilerin iki boyutlu diyagramı.

potansiyel satışlar (potential sales) Müşteri alımı ertelerse ya da ürünlere göz atarsa gerçekleşir.

geçiş ürün gamları (transition assortments) SKU başına daha makul sayıda birim paylaştırılmış olan ürün gamları, bireysel bir mağazanın ürün gamı ortalamada 6 ile 10 arasındadır.

Gümrük komisyoncusu (Customs House broker) Gümrükten çıkarma işlemlerini şirket yararına kolaylaştırmak için limanda bekleyen kişi; gümrük girişlerinin hazırlanmak ve dosyalamak, vadesi gelen gümrük vergilerinin ödenmesini ayarlamak, malların gümrükten çekilmesi için işlemleri yapmak ve gümrükle ilgili konularda müşteriyi temsil etmek için Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş bir kişi ya da firma.

ürün gamında yer alan mallar (merchandise assortment) Seride bulunan tarz, renk ve beden sayısı.

garantili erişim seviyeleri (guaranteed access levels-GALS) Kotalar ile kısıtlanmayan ithalat miktarı.

sabit ürünler (staple goods) Merchandising çevrimi süresince devamlı olarak talep alan sınıflandırmalar; talep zamana bağlı değildir.

Internet (internet) Dünyanın dört bir yanında var olan bilgisayar ağlarını bünyesinde toplayan elektronik komünikasyon ağı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.