0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Periyodik yeniden sipariş sistemi (Periodic reorderin systems) Nedir? Ne demektir?

0

Periyodik yeniden sipariş sistemi (Periodic reorderin systems) Nedir? Ne Demektir?

Periyodik yeniden sipariş sistemi (Periodic reorderin systems) Nedir? Ne Demektir?, Stokları gözden geçirme ve eksikleri sipariş verme dönemlerinin sabit kaldığı, fakat sipariş miktarlarının değişebildiği bir stok yönetim sistemi.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Periyodik yeniden sipariş sistemi (Periodic reorderin systems) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Stokları gözden geçirme ve eksikleri sipariş verme dönemlerinin sabit kaldığı, fakat sipariş miktarlarının değişebildiği bir stok yönetim sistemi.

Periyodik yeniden sipariş sistemi (Periodic reorderin systems) sözlük anlamı Stokları gözden geçirme ve eksikleri sipariş verme dönemlerinin sabit kaldığı, fakat sipariş miktarlarının değişebildiği bir stok yönetim sistemi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Satıcının pazarlık gücü (Bargaining power of vendors) Belirli sayıda satıcının belirli bir pazarda satılan malları kontrol edebilme derecesi.

Ekonomik sipariş miktarı (Economic order quantity) Sipariş vermenin ve elde stok bulundurmanın toplam maliyetini en düşük (minimum) düzeyde gerçekleştiren sipariş miktarıdır.

Mevsimlik indirim (Seasonal discount) Düşük talep dönemlerinde gündeme getirilen fiyat indirimidir.

Mevsimlik indirim (Seasonal discount) Düşük talep dönemlerinde gündeme getirilen fiyat indirimidir.

Stratejik ortaklık (Strategic partnership-alliances) Tarafların her iki tarafın da kârlılığını artırmak amacıyla anlamlı ve büyük yatırımlar yaptıkları uzun dönemli ilişki.

Operasyonel planlama (Operational planning) İş birimleri için genellikle bir yıl ya da daha kısa bir dönemdeki hedeflerini ve stratejilerini oluşturma.

Kapatma (Closing) Satın alma sürecinde bir müşteri adayından satın alma kararının ve sözünün alındığı an. Satışın gerçekleştirilmesi.

Dayanıksız mallar (Non durable goods) Kısa bir süre içinde bir ya da birkaç kullanımda tüketilen mallar.

Jenerik ürün (Generic product) Yalnızca genel ürün sınıfı ile isimlendirilen ürünler.

Kapsam (Coverage) Bir perakendecinin hedef pazarında bulunan ve belirli bir medya kanalında verilen reklâmın ulaşabileceği potansiyel müşterilerin teorik sayısı.

İlişki pazarlaması (Relations marketing) Mevcut müşteriler arasında bağlılığı yaratmak ve sürdürmek amacıyla tasarlanan pazarlama çabalarıdır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.