0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

premier hizmet (premier service) Nedir? Ne demektir?

0

premier hizmet (premier service) Nedir? Ne Demektir?

premier hizmet (premier service) Nedir? Ne Demektir?, Müşterilerle yoğun bir şekilde etkileşimi gerektirir; aslında satıcıların müşteri memnuniyetini sağlaması için çok az sınır vardır; şirketin önceliği müşteri memnuniyetidir.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan premier hizmet (premier service) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Müşterilerle yoğun bir şekilde etkileşimi gerektirir; aslında satıcıların müşteri memnuniyetini sağlaması için çok az sınır vardır; şirketin önceliği müşteri memnuniyetidir.

premier hizmet (premier service) sözlük anlamı Müşterilerle yoğun bir şekilde etkileşimi gerektirir; aslında satıcıların müşteri memnuniyetini sağlaması için çok az sınır vardır; şirketin önceliği müşteri memnuniyetidir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

faydacı yararlar (utilitarian benefits) Estetik teori ile ilişkilidir; rahatlık, koruma, kalite, sosyal tasdik, statü, etkililik ve değerce sosyal ya da ekonomik kazanç sağlar (Fiore & Kimle, 1997).

envanter planlamada stok-satış oran metodu (stock-to-sales ratio method of inventory planning) Bir dönemdeki toplam envanterin aynı dönemdeki satışlara bölünmesi ile bulunur; moda/sezonsal mallar için kullanılır.

pazar üstü fiyatı (above-market price) Belirli bir ürün çeşidi için fiyat aralığının üst kısmında belirlenen fiyat; ilk fiyattaki ilave fiyat artışını ya da ortalamadan daha yüksek başlangıç fiyat artışını da içine alır.

perakendeci (retailer) Nihai tüketiciye mal ve hizmet satan firma.

maliyet, sigorta ve nakliye (cost, insurance, freight-CIF) Nakliye koşulu; mal gönderilir gönderilmez mülkiyet el değiştirir; faturalanmış maliyete mal maliyeti, sigorta ve nakliye de dahildir.

tahmin (forecasting) Mevcut trendlerle ilintili geçmişten gelen birçok faktöre ve çevresel faktörlere dayanarak geleceği tahmin etmek.

self servis (self service) Müşterinin kendi satış hizmetini kendisinin yapması.

seri benimseme (line adoption) Hangi mal gruplarının benimseneceği, seride hangi tasarımların tarz olarak seçileceği, model stokları, kâr marjları, fiyatlar ve her bir mal grubu için beklenen hacmi belirler.

stok tutma birimi (stock keeping unit-SKU) Mal planlaması ya da envanter amaçları için birim seviyesinde ürün belirlenmesi; genellikle tarz, beden ve renk kombinasyonunu temsil eder.

eldeki stok (stock on hand) Mevcut envanter.

tedarik (sourcing) Belirlenmiş zaman aralığında teslim edilme şartıyla belirlenmiş kalite ve hizmet seviyesindeki malzeme, üretim ve bitmiş mallar için en iyi maliyeti sağlayan satıcıya karar verme.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.