0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Psikolojik fiyatlandırma (Psychological pricing) Nedir? Ne demektir?

0

Psikolojik fiyatlandırma (Psychological pricing) Nedir? Ne Demektir?

Psikolojik fiyatlandırma (Psychological pricing) Nedir? Ne Demektir?, Bir fiyatın müşteriye daha çekici gelmesi için uygulanan bazı taktiklerdir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Psikolojik fiyatlandırma (Psychological pricing) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir fiyatın müşteriye daha çekici gelmesi için uygulanan bazı taktiklerdir.

Psikolojik fiyatlandırma (Psychological pricing) sözlük anlamı Bir fiyatın müşteriye daha çekici gelmesi için uygulanan bazı taktiklerdir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Marka ismi (Brand name) Bir markanın sözlü olarak ifade edilebilen kısmı.

Tedarikçi Bir mal veya hizmetik kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesinde rol oynarlar. Temin etme işlemini perakendeciler için sağlarlar. Toptancı firmalar olarak da adlandırılmaktadırlar.

Marka (Brand, Trade Mark) 1- Bir mal veya hizmetin kimliğidir. 2- Bir malı diğerinden (rakiplerinden) ayırmakta, malın yararlarını ve kalitesini sembolize edebilmekte, hatırlanmasına katkıda bulunabilmektedir.3- Bir mal veya hizmeti bütün diğer benzerlerinden ayıran, farklı olarak tanımlayan isim, resim, terim veya semboller.

Zaman serileri analizi (Time series analysis) Gelecekteki durumu tahmin etmek için geçmişteki verileri kullanan istatistiksel yöntem.

Satıcının pazarlık gücü (Bargaining power of vendors) Belirli sayıda satıcının belirli bir pazarda satılan malları kontrol edebilme derecesi.

Başabaş noktası (Breakeven point) Toplam gelirlerin toplam giderlere eşit olduğu satış miktarı. Bu miktardan daha fazla satış kârlılık sağlayacaktır.

Cross Docking Türkçe?deki karşılığı Çarpraz Sevkiyat olan Cross Docking, tedarikçinin siparişi direkt olarak söz konusu malları müşteriye ulaştırması işlemidir. Depo içerisine yerleştirme gibi bir durum yoktur. Flow-Through Distribution olarak da adlandırılmaktadır.

Outlet mağaza (Outlet store) Bir imalatçıya ya da büyük mağazalar zincirine bağlı olan ve düşük fiyatlarla satış yapan perakende mağazası.

Teklif Satın-alma işlemlerine konu olan söz konusu mal veya hizmet için biçilen değeri ifade eder.

Farklılaştırma (Diversification) Henüz hizmet götürülmemiş bir pazar dilimine yönelik olarak tümüyle yeni bir perakende formatının geliştirilmesini içeren bir stratejik yatırım fırsatı.

Kültür (Culture) Bir toplumun üyelerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan inanç ve değerler sistemi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.