0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

radyo frekanslı kimlik belirleme etiketleri (radio frequency identification tags) Nedir? Ne demektir?

0

radyo frekanslı kimlik belirleme etiketleri (radio frequency identification tags) Nedir? Ne Demektir?

radyo frekanslı kimlik belirleme etiketleri (radio frequency identification tags) Nedir? Ne Demektir?, akıllı etiketlere bakın.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan radyo frekanslı kimlik belirleme etiketleri (radio frequency identification tags) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı akıllı etiketlere bakın.

radyo frekanslı kimlik belirleme etiketleri (radio frequency identification tags) sözlük anlamı akıllı etiketlere bakın.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

temel gelir beyanatları (basic income statements) gelir ölçümleri ve gelir değişiklikleri için bilgi sağlayan onbir temel unsuru içine alan belgeler.

ürün hızı (product velocity) Bir ürünün endüstri matrisinden geçme hızı; bir satış dönemi süresince ortalama envanter.

yönetim (management) Bütçe yapma, düzenleme ve kontrol etmektir.

kariyerde izlenen yol (career path) Bir bireyin edindiği mesleklerin sıralanması.

dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy) Teslim alınacak planlanmış mal ile perakende olarak siparişi verilmiş mal arasındaki fark.

eğitim (training) Spesifik ve önceden belirlenmiş sonuçların olabildiğince çabuk nasıl üretileceğini içeren oldukça kısa dönemli bir etkinlik.

planogramlar (planograms) İlk olarak temel ihtiyaç maddelerinin satıldığı mağazalar için geliştirilmiş perakende alan kullanımı teknolojisinin bir sonucu.

tahmin (forecasting) Mevcut trendlerle ilintili geçmişten gelen birçok faktöre ve çevresel faktörlere dayanarak geleceği tahmin etmek.

giriş limanı (port of entry) Malların ve gemilerin girişi ve boşaltılması için tasarlanmış, gümrük yetkililerinin bulunduğu bir liman; önemli limanlar arasında Oakland, Los Angeles, New York City ve Miami vardır.

Afrika Kalkınma ve Fırsatlar Kanunu (African Growth and Oppurtunity Act) Amerika Birleşik Devletleri ile Afrika arasındaki ticareti daha iyi bir hale getirmek için 2000 yılında imzalanan anlaşma.

son-benimseme ürün gelişimi (post-adoption product development) Bir tasarımın bir tarza mükemmel bir şekilde uygulanmasını ve tarzın üretilebilir hale getirilmesini gerektiren süreçleri içerir; seri geliştirme surecinin bir parçası.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.