0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Rekabet analizi (Competition Analysis) Nedir? Ne demektir?

0

Rekabet analizi (Competition Analysis) Nedir? Ne Demektir?

Rekabet analizi (Competition Analysis) Nedir? Ne Demektir?, Rakiplerin kendi stratejilerini başarılı bir şekilde uygulamak için izleyecekleri yolu, yöntemleri ve yetenekleri incelemek.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Rekabet analizi (Competition Analysis) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Rakiplerin kendi stratejilerini başarılı bir şekilde uygulamak için izleyecekleri yolu, yöntemleri ve yetenekleri incelemek.

Rekabet analizi (Competition Analysis) sözlük anlamı Rakiplerin kendi stratejilerini başarılı bir şekilde uygulamak için izleyecekleri yolu, yöntemleri ve yetenekleri incelemek.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Mevsimlik mal (Seasonal goods) Satışları yılın içinde bulunulan dönemine bağlı olarak büyük dalgalanmalar gösteren mallar.

Pazar geliştirme stratejileri (Market growth strategies) Mevcut ürünleri yeni müşterilere satarak büyümeyi amaçlayan stratejiler.

Rekabetçi reklâm (Competitive advertisements) Belirli bir markanın özelliklerini ve üstünlüklerini öne çıkararak tanıtan ve rekabetçi üstünlük sağlamayı amaçlayan reklamlardır.

Pazarlama planı (Marketing plan) Belirli bir hedef pazara ulaşmak için tasarlanan belirli bir strateji.

Yaşam tarzı (Life style) Bireysel müşterilerin veya ailelerin (hane halkının) yaşama, paralarını ve zamanlarını harcama tarzları, katıldıkları aktiviteler, içinde yaşadıkları dünya hakkındaki fikirleri, tutumları.

Sabit varlıklar (Fixed assets) Nakde çevrilmesi bir yıldan daha uzun süre gerektiren varlıklar.

Niş pazarlama (Niche marketing) Pazarlama karmasının unsurlarını tek bir pazar segmentini ele geçirmek için özel olarak bir araya getirmek.

Tam rekabet (Pure competition) Çok sayıda satıcının benzer ürünlerle birbirleriyle rekabet ettiği piyasa.

Moda (Fashion) Tipik olarak bir veya birkaç sezon boyunca satılan ticari mal kategorisidir. Satışlar bir sezondan diğerine çok büyük değişimler gösterebilir.

Gizli müşteri (Mystery shopper) Müşteri memnuniyetini, satış standartlarını ve hizmet anlayışını denetlemek amacıyla çoğunlukla bağımsız kuruluşlar veya danışmanlar tarafından yürütülen bir değerlendirme ve iyileştirme çalışmasıdır

Sosyal sınıf (Social class) Benzer gelir düzeyi, refah, beceri ve güce sahip insanların oluşturduğu grup.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.