0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Rekabetçi davranış (Competitive rivalry) Nedir? Ne demektir?

0

Rekabetçi davranış (Competitive rivalry) Nedir? Ne Demektir?

Rekabetçi davranış (Competitive rivalry) Nedir? Ne Demektir?, Rakiplerin eylemlerine verilen tepkilerin sıklığı ve yoğunluğu.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Rekabetçi davranış (Competitive rivalry) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Rakiplerin eylemlerine verilen tepkilerin sıklığı ve yoğunluğu.

Rekabetçi davranış (Competitive rivalry) sözlük anlamı Rakiplerin eylemlerine verilen tepkilerin sıklığı ve yoğunluğu.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Outlet mağaza (Outlet store) Bir imalatçıya ya da büyük mağazalar zincirine bağlı olan ve düşük fiyatlarla satış yapan perakende mağazası.

Damping (Dumping) Bir ürünü maliyetinin altında veya iç piyasada geçerli olan fiyatın altında fiyatlandırma uygulaması.

Başabaş noktası (Breakeven point) Toplam gelirlerin toplam giderlere eşit olduğu satış miktarı. Bu miktardan daha fazla satış kârlılık sağlayacaktır.

Gerileme dönemi (Decline stage) Ürünlerin yaşam evrelerinden, satışın ve kârlılığın düşüş gösterdiği dördüncü ve sonuncu dönemdir.

Tüketici promosyonu (Consumer promotion) Bir mal veya hizmetin tüketicilerine yönelik satış artırıcı çabalar ve çekiciliği artırıcı etkinlikler

Talep (Demand) Bir ürünün belirli bir fiyatla, satılabilecek toplam miktarı. Ürün veya hizmete yönelik satın alma isteği

Teklif Satın-alma işlemlerine konu olan söz konusu mal veya hizmet için biçilen değeri ifade eder.

Cross Docking Türkçe?deki karşılığı Çarpraz Sevkiyat olan Cross Docking, tedarikçinin siparişi direkt olarak söz konusu malları müşteriye ulaştırması işlemidir. Depo içerisine yerleştirme gibi bir durum yoktur. Flow-Through Distribution olarak da adlandırılmaktadır.

Çalışan verimliliği (Employee productivity) Çalışanların aktiviteleri sonucu elde edilen çıktı. Bunun bir ölçüsü çalışan başına satışlar olabilir.

Değer Algılanan faydaların fiyata oranlarına “değer” adı verilmektedir.

Stratejik ortaklık (Strategic partnership-alliances) Tarafların her iki tarafın da kârlılığını artırmak amacıyla anlamlı ve büyük yatırımlar yaptıkları uzun dönemli ilişki.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.