0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Rekabete yönelik fiyatlandırma (Competitive oriented pricing) Nedir? Ne demektir?

0

Rekabete yönelik fiyatlandırma (Competitive oriented pricing) Nedir? Ne Demektir?

Rekabete yönelik fiyatlandırma (Competitive oriented pricing) Nedir? Ne Demektir?, Bir perakendecinin fiyatları belirlerken maliyet-talep gibi faktörleri değil rakiplerin fiyatlarını gösterge olarak kullandığı bir fiyatlandırma yöntemi.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Rekabete yönelik fiyatlandırma (Competitive oriented pricing) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir perakendecinin fiyatları belirlerken maliyet-talep gibi faktörleri değil rakiplerin fiyatlarını gösterge olarak kullandığı bir fiyatlandırma yöntemi.

Rekabete yönelik fiyatlandırma (Competitive oriented pricing) sözlük anlamı Bir perakendecinin fiyatları belirlerken maliyet-talep gibi faktörleri değil rakiplerin fiyatlarını gösterge olarak kullandığı bir fiyatlandırma yöntemi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Acenta (Agent – Broker) Üretici ile tüketiciyi bir araya getiren bir aracı (kişi veya kuruluş).

Kapsam (Coverage) Bir perakendecinin hedef pazarında bulunan ve belirli bir medya kanalında verilen reklâmın ulaşabileceği potansiyel müşterilerin teorik sayısı.

Liste fiyatı (List price) Bir katalogda yazılan ya da bir satış elemanı tarafından şirketin resmi ve nihai satış fiyatı olarak ifade edilen fiyat.

Tüketici davranışı (Consumer behaviour) İçsel ve dışsal güçlerin insanların alışveriş etkinliklerini etkileme biçimi.

Yuppies Şehirli genç profesyoneller.

Değer fiyatlama (value pricing) Ürünün değerinin rakip ürünlerin değerinden daha fazla olmasını sağlayacak bir fiyat belirleme. Ürünün yararlarını ve hizmeti artırırken eş anlı olarak fiyatları aşağıya çekme uygulaması

Fiyat (Price) Bir ürünün, hizmetin ya da fikrin satın alınması ya da kullanılması karşılığında talep edilen para veya benzeri değerler

Hizmet perakendecisi (Service retailer) Nihai müşterilere mallardan çok hizmetler satan perakendeci işletme.

Ürün reklâmı (Product advertising) Hedef kitlenin üyelerini reklâm verenin ürünlerine yöneltmeyi amaçlayan reklâm.

Uyumlu fiyatlandırma (Adaptive pricing) Büyük pazar paylarına sahip rakipler tarafından yapılan fiyat değişikliğine cevap vermek amacıyla uygulanan fiyatlandırma taktiği.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.