0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Reklâm Bütçesi (Advertising budget) Nedir? Ne demektir?

0

Reklâm Bütçesi (Advertising budget) Nedir? Ne Demektir?

Reklâm Bütçesi (Advertising budget) Nedir? Ne Demektir?, Belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan kaynakların tümüdür.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Reklâm Bütçesi (Advertising budget) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan kaynakların tümüdür.

Reklâm Bütçesi (Advertising budget) sözlük anlamı Belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan kaynakların tümüdür.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Lojistik fonksiyonlar (Logistic functions) Çeşitli ürünleri bir araya getirmek, onları depolamak, onları gruplandırarak küçük birimler halinde müşterilere sunmak ve perakende raflarına yerleştirmek.

Y kuşağı (Y Generation) 1977–1998 yılları arasında doğmuş ve bir kuşak olarak ortak davranışlar ve yaşam beklentileri sergileyen insanlar.

Kiraz toplama (Cherry picking) Bir dükkâna gelen ve yalnızca çok büyük iskonto ile satılan ürünü satın alan müşteriler.

Rekabet analizi (Competition Analysis) Rakiplerin kendi stratejilerini başarılı bir şekilde uygulamak için izleyecekleri yolu, yöntemleri ve yetenekleri incelemek.

Ürün müdürü (Product manager) Belirli bir ürünün pazara sunulmasına kadar geçen evrelerdeki aktiviteleri ve çalışanları yöneten kişi.

Drop Shipping Sıfır Stok Modeli olarak da bilinen bu satın-alma terimi, satış sonrası gerçekleştirilen lojistik işlemlerinin doğrudan tedarikçi tarafından yapılmasını konu alır. Maliyet hesaplamalarındaki net kâr da, satış fiyatı – alış fiyatı olarak bulunabilir. Büyük ve tanınmış e-ticaret sitelerinde bunun örneklerini görmek mümkündür.

SWOT analizi (SWOT Analysis) Bir organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerinin ve karşılaştığı fırsatların ve tehlikelerin sistematik değerlendirilmesi. KEFE Kuvvetli-Eksik-Fırsatlar-Engeller

Bölgesel pazarlama (Regional marketing) Belirli bir bölgenin insanlarının özel zevklerine, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklanarak satış yapmayı amaçlayan pazarlama anlayışı.

Hizmet Somut bir halde bulunmayan veya elle tutulmayan ürünlere, hizmet olarak adlandırılmaktadır. Hastane, banka, turizm veya eğlence sektörü örnek olarak verilebilir.

Uyarlanmış satış (Adaptive selling) Satış davranışlarının müşteri ve satınalma durumu ile ilgili bilgiye bağlı olarak değiştirildiği bir kişisel satış yaklaşımı.

Dağıtım Kanalı Ürünün veya hizmetin kullanılması veya tüketilmesi için bir takım organize olma işlemini konu alan yardımcı organlardır. Bağlantı sağlayıcılar olarak da tanımlanabilir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.