0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Reklâm Kampanyası (Advertising Campaign) Nedir? Ne demektir?

0

Reklâm Kampanyası (Advertising Campaign) Nedir? Ne Demektir?

Reklâm Kampanyası (Advertising Campaign) Nedir? Ne Demektir?, Reklam planının hazırlanması ve bütçelenmesi, üretimi, uygulanma ve denetimidir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Reklâm Kampanyası (Advertising Campaign) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Reklam planının hazırlanması ve bütçelenmesi, üretimi, uygulanma ve denetimidir.

Reklâm Kampanyası (Advertising Campaign) sözlük anlamı Reklam planının hazırlanması ve bütçelenmesi, üretimi, uygulanma ve denetimidir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Pazar (Market) Belirli bir ürünü ya da hizmeti satın alma arzusuna ve gücüne sahip kişiler ve kurumlar.

Dayanıksız mallar (Non durable goods) Kısa bir süre içinde bir ya da birkaç kullanımda tüketilen mallar.

Talep (Demand) Bir ürünün belirli bir fiyatla, satılabilecek toplam miktarı. Ürün veya hizmete yönelik satın alma isteği

Kooperatif reklâm (Cooperative advertising) Bir tedarikçi tarafından kendi ürünlerinin promosyonunun maliyetinin tümünü veya bir kısmını karşılamayı kabul ederek yürütülen tanıtım programıdır.

Marka Yöneticisi (Brand manager) Firmanın mal veya hizmet stratejisinde yaratıcılığı, liderliği, raf-vitrin ve pazar bölümlerinin her birindeki egemenliğini sağlamak ve yönetimindeki markanın tutundurma stratejisini oluşturmakla görevlidir.

Gerileme dönemi (Decline stage) Ürünlerin yaşam evrelerinden, satışın ve kârlılığın düşüş gösterdiği dördüncü ve sonuncu dönemdir.

Ürün hatları (Product lines) Aynı türde ihtiyacı karşılaması, birlikte kullanılması, aynı müşteri grubuna satılması, aynı dağıtım kanalını kullanması veya belirli bir fiyat aralığında bulunması nedeniyle birbirleriyle yakın ilişkili kabul edilen ürün grubudur.

Operasyonel planlama (Operational planning) İş birimleri için genellikle bir yıl ya da daha kısa bir dönemdeki hedeflerini ve stratejilerini oluşturma.

Konumlandırma (Positioning) Müşterinin aklında ürünün veya perakendecinin rakiplerine kıyaslayabileceği ve üstün olarak algılanacağı bir imaj yaratmak için bir tanıtım, tutundurma ve satış geliştirme programının tasarlanması ve uygulanmasıdır.

Elektronik data değişimi (EDI) Perakendeci ve tedarikçi arasında karşılıklı iş evraklarının, belgelerin elektronik ortamda (bilgisayarlarla) değişimi.

Psikografik bölümlendirme (Psychographic segmentation) Tüketicilerin yaşam tarzı kategorilerine, aktivitelerine, ilgi alanlarına ve fikirlerine dayalı olarak yapılan pazar bölümlendirmesidir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.