0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Reklam Ortamı (Advertising media) Nedir? Ne demektir?

0

Reklam Ortamı (Advertising media) Nedir? Ne Demektir?

Reklam Ortamı (Advertising media) Nedir? Ne Demektir?, TV, sinema, radyo, gazete, dergi, postalama, duran (billboard, pano) ve gezici vb. reklam vasıtalarıdır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Reklam Ortamı (Advertising media) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı TV, sinema, radyo, gazete, dergi, postalama, duran (billboard, pano) ve gezici vb. reklam vasıtalarıdır.

Reklam Ortamı (Advertising media) sözlük anlamı TV, sinema, radyo, gazete, dergi, postalama, duran (billboard, pano) ve gezici vb. reklam vasıtalarıdır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Tüketici kabul süreci (Consumer acceptence process) Yeniliğin (ihtiyacın) farkına varma, bilgi edinme, değerleme, deneme (mümkünse) kabul veya red safhasıdır.

Uyarlanmış satış (Adaptive selling) Satış davranışlarının müşteri ve satınalma durumu ile ilgili bilgiye bağlı olarak değiştirildiği bir kişisel satış yaklaşımı.

Marka Yöneticisi (Brand manager) Firmanın mal veya hizmet stratejisinde yaratıcılığı, liderliği, raf-vitrin ve pazar bölümlerinin her birindeki egemenliğini sağlamak ve yönetimindeki markanın tutundurma stratejisini oluşturmakla görevlidir.

Müşteri bağlılığı (Customer loyalty) Müşterinin belirli bir mağazadan satınalma konusunda gösterdiği sadakat.

Gondol (Gondola) Sırt sırta raflarla oluşturulmuş, ortada bir ada gibi konumlandırılmış self servis tezgâhı.

Organizasyon pazarlama (Organization marketing) Üyeleri, bağış verenleri, katılımcıları ve gönüllüleri belirli bir organizasyona çekmek amacıyla tasarlanan ve uygulanan, kâr amacı gütmeyen reklam.

Satış kotası (Sales quota) Satış çabalarını yönetmek ve satışçıları için kullanılan satış hedefi.

Fiyat sabitleme (Price fixing) Bir ürün için perakende satış fiyatlarını ortak belirleme konusunda bir dağıtım kanalının üyeleri arasında varılan (gizli) anlaşmadır. Yasal ve etik olmayan bir uygulamadır.

Prestij fiyatlandırma (Prestige pricing) Müşterilerin çok düşük olduğunu düşündükleri fiyatlarda satılan malları ve hizmetleri satınalmayacakları varsayımına dayanan bir fiyatlandırma sistemi.

Yeniden sipariş noktası (Reorder point) Yeni siparişin verilmesini gerektirdiği kabul edilen stok düzeyi.

Satış analizi (Sales Analysis) Şirketin tüm satış verilerinin biraraya getirilmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve üzerinde çalışılmasıdır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.