0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Satış analizi (Sales Analysis) Nedir? Ne demektir?

0

Satış analizi (Sales Analysis) Nedir? Ne Demektir?

Satış analizi (Sales Analysis) Nedir? Ne Demektir?, Şirketin tüm satış verilerinin biraraya getirilmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve üzerinde çalışılmasıdır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Satış analizi (Sales Analysis) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Şirketin tüm satış verilerinin biraraya getirilmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve üzerinde çalışılmasıdır.

Satış analizi (Sales Analysis) sözlük anlamı Şirketin tüm satış verilerinin biraraya getirilmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve üzerinde çalışılmasıdır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Satış verimliliği (sales productivity) Tipik olarak saatlik veya günlük satışlar olarak ölçülen satış elemanının etkinliği.

Ürün geliştirme stratejileri (Product development strategies) Mevcut müşterilere sunmak üzere yeni ürünler geliştirmeye dayalı büyüme stratejileri.

Ürün karması (Product mix) Bir firma tarafından pazara sunulan ürün hatlarının sayısıdır.

Düşey pazarlama sistemi (Vertical marketing systems) Dağıtım kanalı boyunca maliyet tasarrufları sağlamak ve en yüksek düzeyde etki yaratmak amacıyla tasarlanan, merkezi olarak koordine edilen ve profesyonelce yönetilen pazarlama kanalları sistemidir.

Miktar iskontosu (Quantitiy discount) Büyük sipariş miktarlarında birim fiyatlarda yapılan indirimdir.

Survey (Survey) Bir anket formunun kullanılması, yüzyüze görüşme, telefon, posta veya bunlardan birkaçı ile sürdürülen bir veri toplama yöntemidir.

Kategori katili (Category Killer) Bir kategorideki ürün çeşitlerinin tümünü bir arada satan ve böylece müşteri açısından elektronik eşya, büro malzemeleri, kırtasiye gibi belirli bir kategoriye hâkim olan ucuz fiyatlı perakendeci.

Kategori (Category) Müşterinin birbirlerinin yerine geçebilir olarak gördüğü ürünlerin çeşitlemesi.

İleri doğru bütünleşme (Forward integration) Bir şirketin imalat ve dağıtım zincirinde müşteriye doğru olan birimleri elde ederek gerçekleştirdiği dikey büyüme türü.

Kota (Quota) Uluslararası pazarlamada bir ürünün ülkeye girmesine ya da ülkeden çıkmasına getirilen miktar kısıtlamasıdır.

Net fatura fiyatı (Net invoice price) Faturanın net değeri veya bütün iskontolar çıktıktan sonra toplam fatura tutarı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.