0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

satış dönemi (selling period) Nedir? Ne demektir?

0

satış dönemi (selling period) Nedir? Ne Demektir?

satış dönemi (selling period) Nedir? Ne Demektir?, Belirli bir ürün serisinin ya da ürün gamında yer alan malların satıldığı zaman dilimi.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan satış dönemi (selling period) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Belirli bir ürün serisinin ya da ürün gamında yer alan malların satıldığı zaman dilimi.

satış dönemi (selling period) sözlük anlamı Belirli bir ürün serisinin ya da ürün gamında yer alan malların satıldığı zaman dilimi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

sabit ürünler (staple goods) Merchandising çevrimi süresince devamlı olarak talep alan sınıflandırmalar; talep zamana bağlı değildir.

portfolyo (portfolio) Bir kişinin kendisini potansiyel işverenine sunarken kullanacağı bir araç; fotoğraflar, çizimler, video kasetleri, stajyerlik etkinlikleri vb.

plan yapmak (make plan) Merchandiserlar satış artışlarına ve planlanmış satışlarına ulaştıkları zaman gelir beyanatının başarılı bir yıl geçirildiğini gösterir.

perakende seri sunumu (retail line presentation) Perakende mağazalar, Internet mağazaları ve/veya televizyon üzerinden yayınlanan evden alışveriş yapma programları aracılığıyla bir ürün serisini nihai tüketiciye satma işlemi.

ürün gamı hacmi (assortment volume) Ürün gamındaki birimlerin toplam sayısı.

merchandising bölgesi (merchandising constituency) Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine göre firmanın altı dahili bölgesinden birisi; müşterilerin hazır giyim hakkındaki tercihlerini firmanın geri kalan kısmı için yorumlamakla sorumludur; ürün serilerini planlamak, geliştirmek ve sunmak.

küreselleşme (globalization) Ticari bakış açısı ile küreselleşme dünyadaki çeşitli yerleri pazar ve/veya mal üretmek ya da elde etmek için kaynak olarak görmektir.

kapalı uçlu sorular (close-ended questions) “Evet” ya da “hayır” diye cevaplanan ve cevaplarken müşterinin ayrıntılara girmesine fırsat vermeyen sorular.

son-benimseme ürün gelişimi (post-adoption product development) Bir tasarımın bir tarza mükemmel bir şekilde uygulanmasını ve tarzın üretilebilir hale getirilmesini gerektiren süreçleri içerir; seri geliştirme surecinin bir parçası.

karşılaştırmalı değerlendirmeler (benchmarks) Karşılaştırma noktaları; başarı seviyelerinin göstergeleri.

alıma açık miktar (open-to-buy) mal yatırımını satış donemi öncesinde ve satış donemi süresince kontrol etme aracı; teslim alınacak planlanmış mal eksi sipariş edilecek mal.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.