0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

satış hacmi (sales volume) Nedir? Ne demektir?

0

satış hacmi (sales volume) Nedir? Ne Demektir?

satış hacmi (sales volume) Nedir? Ne Demektir?, Değerlendirilen satış dönemi süresindeki sınıflandırmaların toplam satışı.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan satış hacmi (sales volume) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Değerlendirilen satış dönemi süresindeki sınıflandırmaların toplam satışı.

satış hacmi (sales volume) sözlük anlamı Değerlendirilen satış dönemi süresindeki sınıflandırmaların toplam satışı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

iş gücü istismarı (labor exploitation) Bir kişinin başkalarının emeklerinden kendisi bir şey katmadan kâr elde etmesidir.

alıma açık miktar (open-to-buy) mal yatırımını satış donemi öncesinde ve satış donemi süresince kontrol etme aracı; teslim alınacak planlanmış mal eksi sipariş edilecek mal.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) Asya?da yer alan Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam ülkelerini içine alan ve 1977 yılında kurulan ticaret grubu.

transfer edilebilir beceriler (transferable skills) Farklı ortamlara uygulanabilen hayat tecrübelerinden kazanılan kabiliyetler.

geliştirme paketi (development package) Yaratıcı tasarım ve seri benimsenmesi süreçlerinin sonucu.

square foot başına düşen satış (sales per square foot) Belirli bir mağaza, sergi salonu ya da başka bir alan da square foot başına düşen para miktarı.

maliyet artı ek fiyat fiyatlandırması (cost-plus pricing) Satışa sunulan her bir ürünün belirli bir seviyedeki fiyat artışı olduğunun farkına varan fiyatlandırma süreci.

stok-satış oranı metodu (inventory-to-sales ratio method) Bir merchandiserın aylık satışlarda elinde belli bir oranda mal bulundurması gerektiği esasına dayanan envanter planlama metodu; daha çok moda/sezonsal mallar için kullanılır.

bitmiş mallar satın alma (purchase of finished goods) Nihai müşteri tarafından kullanılmaya hazır malların elde edilmesi.

kurumsal piramitteki katmanlar (tiers in organizational pyramid) Malın planlanacağı davranış şeklini etkileyen kurumsal yapıdaki hiyerarşik seviyeler.

geçiş dönemleri (transition periods) Mal çevriminde yer alan satış dönemleri arasındaki zaman dilimleri.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.