0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Satış kotası (Sales quota) Nedir? Ne demektir?

0

Satış kotası (Sales quota) Nedir? Ne Demektir?

Satış kotası (Sales quota) Nedir? Ne Demektir?, Satış çabalarını yönetmek ve satışçıları için kullanılan satış hedefi.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Satış kotası (Sales quota) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Satış çabalarını yönetmek ve satışçıları için kullanılan satış hedefi.

Satış kotası (Sales quota) sözlük anlamı Satış çabalarını yönetmek ve satışçıları için kullanılan satış hedefi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Dağıtım Kanalı Ürünün veya hizmetin kullanılması veya tüketilmesi için bir takım organize olma işlemini konu alan yardımcı organlardır. Bağlantı sağlayıcılar olarak da tanımlanabilir.

Satış alanı (Selling space) Ürünlerin sergilenmesi, satış personeli ile müşteriler arasındaki etkileşimin gerçekleşmesi ve ürünün etkili sunumu için ayrılan alan.

Organizasyon pazarlama (Organization marketing) Üyeleri, bağış verenleri, katılımcıları ve gönüllüleri belirli bir organizasyona çekmek amacıyla tasarlanan ve uygulanan, kâr amacı gütmeyen reklam.

Sosyal çevre (Social environment) Demografik anlamda ve değerleri ile bir organizasyonun mevcut ve potansiyel müşterileri.

Yaşam tarzı (Life style) Bireysel müşterilerin veya ailelerin (hane halkının) yaşama, paralarını ve zamanlarını harcama tarzları, katıldıkları aktiviteler, içinde yaşadıkları dünya hakkındaki fikirleri, tutumları.

Satışçı (Salesman – salesperson) Muhtemel müşterileri ve onların ihtiyaçlarını araştıran, firmanın satış politika ve prosedürlerine uygun olarak ürün ya da hizmetleri sunan, müşteriyi ikna eden, itiraz ve endişeleri ile başeden ve onu satın alma kararını vermesine yardımcı olan profesyonel iş insanıdır.

Talep Ürün veya hizmete yönelik, satın-alma isteğine talep denilmektedir. Ancak talebin oluşabilmesi içinse satın-alma gücünün de yeterli olması gereklidir.

Sosyal sorumluluk (Social responsibility) Bir organizasyonun kendi karar ve eylemlerinden topluma karşı yükümlülüklerini kabullenmesi.

Kapatma (Closing) Satışın gerçekleştiği ve satın-alma sürecinin sonuçlandığı andır. Müşteri adayı satın-alma kararını vermiştir.

Çalışan verimliliği (Employee productivity) Çalışanların aktiviteleri sonucu elde edilen çıktı. Bunun bir ölçüsü çalışan başına satışlar olabilir.

Jenerik ürün (Generic product) Yalnızca genel ürün sınıfı ile isimlendirilen ürünler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.