0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

satış promosyonu (sales promotion) Nedir? Ne demektir?

0

satış promosyonu (sales promotion) Nedir? Ne Demektir?

satış promosyonu (sales promotion) Nedir? Ne Demektir?, Toplam geliri artırmak için başvurulan bir pazarlama stratejisi.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan satış promosyonu (sales promotion) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Toplam geliri artırmak için başvurulan bir pazarlama stratejisi.

satış promosyonu (sales promotion) sözlük anlamı Toplam geliri artırmak için başvurulan bir pazarlama stratejisi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

uyarlanabilir birleşik kültür (adaptive corporate culture) Devamlı değişen müşteri fırsatlarının olduğu bir rekabet ortamında kâr elde edebilecek şekilde devam etme yeteneğine sahip olan kurumlar. (Goldman, Nagel ve Preiss, 1995).

sıfır tabanlı bütçeleme (zero-based budgeting) Daha önceki satış ya da üretkenlik seviyelerinin göz önüne alınmaması.

etkin fiyatlandırma (penetration pricing) Pazar payını artırırken müşterinin kafasındaki değer imajını saptamak için tasarlanan fiyatlandırma stratejisi.

satışlar (sales) Malların mülkiyetinin transferinden elde edilen para.

kâr marjı (gross profit) “Brüt kâr”a bakın.

ürün gamı farklılığı indeksi (ADI) Ürün gamının mali üretkenliğe olan etkisinin bir göstergesi.

öneri satışı (suggestion selling) İlişkili ürünler ve diğer mallar ile şatısın genişletilmesi.

nakit indirimi (cash discount) İmzalanan kontratta belirlenen zamanda faturanın ödenmesini teşvik etmek için faturalanmış maliyet üzerinden yapılan indirim.

öğrenen kurum (learning organization) Devamlı gelişen bir kurum; çalışanlar bir sonraki mantıklı adımı belirler ve devam eden gelişmeleri başlatır.

toptan satış fiyat yapıları (wholesale price structures) Liste fiyatına dayanır ve toptan satıştaki seri fiyatını belirler.

stratejik ortaklık (strategic partnering) İş ortakları arasında işbirlikçi ilişkilerin tayin edilmesi; dikey bütünleşmenin gayri resmi şekli.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.