0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

satış (selling) Nedir? Ne demektir?

0

satış (selling) Nedir? Ne Demektir?

satış (selling) Nedir? Ne Demektir?, Malın mülkiyetinin değişme süreci.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan satış (selling) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Malın mülkiyetinin değişme süreci.

satış (selling) sözlük anlamı Malın mülkiyetinin değişme süreci.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

ticari sistemler (commercial systems) Bilgisayar yazılım şirketlerinden ve danışman şirketlerden satın alınabilen bilgisayar programları.

birim planları (unit plans) Geleneksel ürün gamı planı; satış dönemi içerisinde satışa hazır hale getirilen malların miktarı (birimi); ayrılan para miktarının ortalama mal fiyatına bölünmesi.

sınıflandırma (taxonomy) Bazı fenomenleri tanımlayan sınıflandırma sistemi.

satış hacmi (sales volume) Değerlendirilen satış dönemi süresindeki sınıflandırmaların toplam satışı.

gelir değişiklikleri (income modifications) Gelir ölçümlerindeki farklılıkların sebepleri; müşteri iadeleri ve tenzilatlar, satılan malların maliyeti, işletme giderleri ve diğer gelir ve/veya giderler.

model stok (model stock) Ürün gamı faktörlerine göre ürün gamında yer alan mallar için yapılan plan; ürün gamında her bir ürün gamı faktöründen ne kadar yer alacağını belirler.

model stok (model stock) Ürün gamı faktörlerine göre ürün gamında yer alan mallar için yapılan plan; ürün gamında her bir ürün gamı faktöründen ne kadar yer alacağını belirler.

planlamış satışlar (planned sales) Mal bütçelerinin bir parçası olan daha önceki satışlara dayanan satışların tahmin edilmesi.

eksilmeler (reductions) Envanter değerini azaltan satışlar dışındaki her şey; fiyat indirimleri, hırsızlıklar, envanter zararı vb.

kalıcı indirim (permanent markdown) Satılabilirliğe bağlı olarak malın değerindeki düşüşü gösteren fiyat indirimleri.

merchandising teknolojisi (merchandising technology) Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyonun sosyal ve kültürel değeri yansıtacak şekilde ürün serilerinin planlama, geliştirme ve sunumuna sistematik olarak uygulanması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.