0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Satış süreci (Sales process) Nedir? Ne demektir?

0

Satış süreci (Sales process) Nedir? Ne Demektir?

Satış süreci (Sales process) Nedir? Ne Demektir?, Müşterinin satınalma kararını kolaylaştırmak için satış elemanının yerine getirdiği bir dizi etkinlik.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Satış süreci (Sales process) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Müşterinin satınalma kararını kolaylaştırmak için satış elemanının yerine getirdiği bir dizi etkinlik.

Satış süreci (Sales process) sözlük anlamı Müşterinin satınalma kararını kolaylaştırmak için satış elemanının yerine getirdiği bir dizi etkinlik.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Pazar payı (Market share) Bir organizasyonun ürünlerinin satışının aynı ya da benzer ürünlerin tüm satışına oranlanması – (yüzde değer olarak ifadesi).

Sabit giderler (Fixed costs) Belirli bir zaman diliminde satış hacmi ne olursa olsun değişmeyen harcamalar.

Satıcının pazarlık gücü (Bargaining power of vendors) Belirli sayıda satıcının belirli bir pazarda satılan malları kontrol edebilme derecesi.

Cari aktifler (Current assets) Nakit veya normal koşullarda bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar.

Kapatma (Closing) Satışın gerçekleştiği ve satın-alma sürecinin sonuçlandığı andır. Müşteri adayı satın-alma kararını vermiştir.

Hedef Pazar (Target market) Bir perakende işletmesinin kendi perakende karması için hedeflediği müşteri grubu.

Fiyat (Price) Bir ürünün, hizmetin ya da fikrin satın alınması ya da kullanılması karşılığında talep edilen para veya benzeri değerler

Pazara nüfuz etme stratejileri (Penatration strategies) Bir organizasyonun mevcut ürünlerinin daha fazlasını mevcut müşterilere satarak büyümeyi amaçlayan stratejiler.

Satış promosyonları (Sales promotion) Belirli bir zamanda bir mağazayı ziyaret etmesi ve/veya alışveriş yapması için tüketicilere ek değerler ve özendiriciler teklif eden ve belirli bir bedel karşılığında yaptırılan kişisel olmayan iletişim aktiviteleri.

Farklılaştırma (Diversification) Henüz hizmet götürülmemiş bir pazar dilimine yönelik olarak tümüyle yeni bir perakende formatının geliştirilmesini içeren bir stratejik yatırım fırsatı.

Marka Yöneticisi (Brand manager) Firmanın mal veya hizmet stratejisinde yaratıcılığı, liderliği, raf-vitrin ve pazar bölümlerinin her birindeki egemenliğini sağlamak ve yönetimindeki markanın tutundurma stratejisini oluşturmakla görevlidir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.