0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

satış temsilcileri (sales representatives) Nedir? Ne demektir?

0

satış temsilcileri (sales representatives) Nedir? Ne Demektir?

satış temsilcileri (sales representatives) Nedir? Ne Demektir?, Bir şirketi ya da bir ürün serisini perakendecilere ve nihai müşteriye tanıtan kişiler.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan satış temsilcileri (sales representatives) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir şirketi ya da bir ürün serisini perakendecilere ve nihai müşteriye tanıtan kişiler.

satış temsilcileri (sales representatives) sözlük anlamı Bir şirketi ya da bir ürün serisini perakendecilere ve nihai müşteriye tanıtan kişiler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

çeviklik (agility) Dinamik, bağlama özel, değişimi kabullenen ve büyümeye yönelik (Goldman, Nagel & Preiss, 1995); esnek tedarik ve dağıtım sistemleriyle birlikte bilgi odaklı karar verme gerektirir.

A.B.D. Gümrükler İdaresi (U.S. Customs service) Gümrük oranları ve kota sınıflandırmalarının tespitinden sorumlu acente.

ürün geliştirme (product development) Ürünlerin hizmet verebilir, üretilebilir, satılabilir ve kâr getirebilir olması için tasarlanması ve mühendislik işlemlerinden geçirilmesidir (Glock ve Kunz, 1995).

uyulacak kuralları gösteren tüzükler (codes of conduct) Üretimde çalışan kişilerin haklarını korumaya yönelik adil ve sorumlu ticaret uygulamalarını öne çıkaran kurallar.

ilave fiyat artışı (additional markup) İlk fiyat ve premium fiyat arasındaki fark.

başarı ölçüleri (measures of success) Bir şirket bünyesinde çalışan herhangi bir bireyin başarı seviyesini belirleyen kıstaslar.

mal grupları (merchandise groups) Müşterinin bakış açısından birbirinin yerine geçebilecek ürünler; fonksiyon olarak, satış dönemi olarak ve fiyat olarak benzerlik gösteren ürünler.

uzmanlaşma teorisi (theory of specialization) Çalışanın sorumluluğu artar ve çalışanın belli bir alanda çok bilgili olmasına olanak verecek şekilde uzmanlaşma alanı daha odaklı bir hale gelir.

evrensel ürün kodu (universal product code-UPC) Tek bir ürünü temsil eden 12 haneli kod.

mal seçme konusunda yardımcı olma (merchandise selection assistance) Malı müşteriye gösterme ve fayda ve özelliklerini müşteriye anlatma.

müşteri iadeleri ve tenzilatlar (customer returns and allowances) Malın iade edilmesi ve paranın geri ödenmesi ya da müşterinin memnuniyetsizliği yüzünden fiyat ayarlaması sebebiyle satışın iptal edilmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.