0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Satış verimliliği (sales productivity) Nedir? Ne demektir?

0

Satış verimliliği (sales productivity) Nedir? Ne Demektir?

Satış verimliliği (sales productivity) Nedir? Ne Demektir?, Tipik olarak saatlik veya günlük satışlar olarak ölçülen satış elemanının etkinliği.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Satış verimliliği (sales productivity) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Tipik olarak saatlik veya günlük satışlar olarak ölçülen satış elemanının etkinliği.

Satış verimliliği (sales productivity) sözlük anlamı Tipik olarak saatlik veya günlük satışlar olarak ölçülen satış elemanının etkinliği.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Satış promosyonları (Sales promotion) Belirli bir zamanda bir mağazayı ziyaret etmesi ve/veya alışveriş yapması için tüketicilere ek değerler ve özendiriciler teklif eden ve belirli bir bedel karşılığında yaptırılan kişisel olmayan iletişim aktiviteleri.

Geriye doğru bütünleşme (Backward integration) Bir perakendecinin kendi tedarikçilerinin bir kısmına veya tümüne sahip olması anlamına gelen dikey bütünleşme türü.

Net satışlar (Net sales) İade edilen ürünlerin bedellerinin tamamı ödendikten sonra satıcının elinde geriye kalan satış kazançlarının toplamı.

Marka (Brand, Trade Mark) 1- Bir mal veya hizmetin kimliğidir. 2- Bir malı diğerinden (rakiplerinden) ayırmakta, malın yararlarını ve kalitesini sembolize edebilmekte, hatırlanmasına katkıda bulunabilmektedir.3- Bir mal veya hizmeti bütün diğer benzerlerinden ayıran, farklı olarak tanımlayan isim, resim, terim veya semboller.

Yaşam tarzı perakendeciliği (Life style retailing) Müşterilerin yaşama tarzlarına dayalı olarak geliştirilen perakende formatı.

Franchising (Franchising) Sözleşmeye dayalı bir dağıtım sistemi. Ana firmanın kendi pazarlama planına bağlı olarak kendi markasıyla satış yapması için bir ücret karşılığında iş yapma haklarını vermesi.

Hatırlatıcı reklâm (Reminder advertisements) Bir ürünle ilgili olarak önceden verilen bilgileri ve eğitimleri pekiştirme yoluyla hatırlatma ve isimleri zihinlere yerleştirme çabasıdır.

Olgunluk aşaması (Maturity stage) Ürünün yaşam evrelerinden ürün satışlarındaki artışın durduğu, kararlı kaldığı ve giderek azalmaya başladığı dönem.

Miktar iskontosu (Quantitiy discount) Büyük sipariş miktarlarında birim fiyatlarda yapılan indirimdir.

Hizmet Somut bir halde bulunmayan veya elle tutulmayan ürünlere, hizmet olarak adlandırılmaktadır. Hastane, banka, turizm veya eğlence sektörü örnek olarak verilebilir.

Kişisel satış (Personal selling) Şirketin satış temsilcisi ile müşteri arasında yüzyüze iletişimi içeren satış artırıcı çabanın boyutu.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.