0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Satışçı (Salesman – salesperson) Nedir? Ne demektir?

0

Satışçı (Salesman – salesperson) Nedir? Ne Demektir?

Satışçı (Salesman – salesperson) Nedir? Ne Demektir?, Muhtemel müşterileri ve onların ihtiyaçlarını araştıran, firmanın satış politika ve prosedürlerine uygun olarak ürün ya da hizmetleri sunan, müşteriyi ikna eden, itiraz ve endişeleri ile başeden ve onu satın alma kararını vermesine yardımcı olan profesyonel iş insanıdır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Satışçı (Salesman – salesperson) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Muhtemel müşterileri ve onların ihtiyaçlarını araştıran, firmanın satış politika ve prosedürlerine uygun olarak ürün ya da hizmetleri sunan, müşteriyi ikna eden, itiraz ve endişeleri ile başeden ve onu satın alma kararını vermesine yardımcı olan profesyonel iş insanıdır.

Satışçı (Salesman – salesperson) sözlük anlamı Muhtemel müşterileri ve onların ihtiyaçlarını araştıran, firmanın satış politika ve prosedürlerine uygun olarak ürün ya da hizmetleri sunan, müşteriyi ikna eden, itiraz ve endişeleri ile başeden ve onu satın alma kararını vermesine yardımcı olan profesyonel iş insanıdır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Ürün yaşam evreleri (Product life cycle) Bir ürünün satış ve kârlılık tarihçesinde gözlemlenen ve dört dönemden oluşan yaşam süreci (giriş, gelişme, olgunluk ve gerileme).

Zaman serileri analizi (Time series analysis) Gelecekteki durumu tahmin etmek için geçmişteki verileri kullanan istatistiksel yöntem.

Doğrudan pazarlama (Direct marketing) 1- Herhangi bir aracının olmadığı dağıtım kanalı. 2- Doğrudan satış, doğrudan postalama, telemarketing ve benzeri yöntemlerle tüketiciden sipariş alma yöntemi.

Fiziksel dağıtım sistemi (Physical distribution system) Bir şirketin sipariş işleme, ürünlerin yükleme-boşaltması, stoklara kaydedilmesi, depolama ve nakliye fonksiyonlarının bileşimi ve ürünlerin imalatçıdan tüketiciye ulaştırıldığı araçlar topluluğu.

Pazar (Market) Belirli bir ürünü ya da hizmeti satın alma arzusuna ve gücüne sahip kişiler ve kurumlar.

Sosyal çevre (Social environment) Demografik anlamda ve değerleri ile bir organizasyonun mevcut ve potansiyel müşterileri.

Kolayda mallar (Convenience goods) Sıklıkla ve kolaylıkla satın alınan ucuz tüketim malları.

Finanslama Fonksiyonu (finance function) Bu fonksiyon, dağıtım kanalı boyunca ödeme ilişkilerinin düzenlenmesiyle ilgilidir.

Müşteri satınalma süreci (Customer buying process) Bir müşterinin bir mal veya hizmet satınalırken geçirdiği aşamalardır. Bunlar; ihtiyacın hissedilmesi, bilgi araştırma, alternatiflerin değerlendirilmesi, seçim, satınalma ve satınalma sonrası değerlendirmedir.

Teslim Ürünün son alıcıya dağıtım kanalları vasıtasıyla ulaştırılmasıdır.

Değer Algılanan faydaların fiyata oranlarına “değer” adı verilmektedir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.