0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

self servis (self service) Nedir? Ne demektir?

0

self servis (self service) Nedir? Ne Demektir?

self servis (self service) Nedir? Ne Demektir?, Müşterinin kendi satış hizmetini kendisinin yapması.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan self servis (self service) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Müşterinin kendi satış hizmetini kendisinin yapması.

self servis (self service) sözlük anlamı Müşterinin kendi satış hizmetini kendisinin yapması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

merchandising teknolojisi (merchandising technology) Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyonun sosyal ve kültürel değeri yansıtacak şekilde ürün serilerinin planlama, geliştirme ve sunumuna sistematik olarak uygulanması.

stok-satış oranı metodu (inventory-to-sales ratio method) Bir merchandiserın aylık satışlarda elinde belli bir oranda mal bulundurması gerektiği esasına dayanan envanter planlama metodu; daha çok moda/sezonsal mallar için kullanılır.

her şey dahil tedarik (full package sourcing-FPS) Bir mal satın alma sözleşme koşulu; giysi yapmak için gerekli olan her şey (malzemeyi satın almak, numuneleri geliştirmek, giysileri yapmak ve birinci sınıf malları tedarik şirketine yollamak) kontraktör tarafından sağlanır; kumaş ya da araç gereçler tedarik şirketine ait değildir.

dengeli ürün gamları (balanced assortments) Belirli bir pazar için iyice planlanmış özel bir zevke hitap eden tarz, beden ve renk varyasyonları; müşterinin memnun olması ve merchandising amaçlarının yerine getirilmiş olması gerekir.

alternatif satış (alternate selling) Müşterinin ihtiyaçlarının karşılanamaması durumunda müşteri ile alakadar olmak ve müşterinin beğenebileceği diğer ürünleri önermek.

promosyon fiyatı (promotional price) İlave müşterilerin trafiğini artırıp, alışveriş yapmalarını sağlayarak toplam kârı artırmak için belirlenen fiyat.

alternatif satış (alternate selling) Müşterinin ihtiyaçlarının karşılanamaması durumunda müşteri ile alakadar olmak ve müşterinin beğenebileceği diğer ürünleri önermek.

kurumsal piramit (organizational pyramid) Bir firmayı meydana getiren katmanları gösteren görsel örnek.

her şey dahil tedarik (full package sourcing-FPS) Bir mal satın alma sözleşme koşulu; giysi yapmak için gerekli olan her şey (malzemeyi satın almak, numuneleri geliştirmek, giysileri yapmak ve birinci sınıf malları tedarik şirketine yollamak) kontraktör tarafından sağlanır; kumaş ya da araç gereçler tedarik şirketine ait değildir.

zamana dayalı rekabet (time-based competition) Zaman firmanın en önemli kaynağı olarak görülür.

mal altsınıfları (merchandise subclasses) Sınıflar içerisindeki ürün grupları.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.